Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

VIẾT TẠI NGHĨA TRANG - Trần Như Tùng

 VIẾT TẠI NGHĨA TRANG

Cha nuôi mẹ dạy cực bao ngày
Trả nợ sơn hà cưỡi gió mây.
Trợn mắt coi khinh, trừ giặc nọ
Xả thân đâu ngại, ngự nơi này.
Chiều chiều ngắm cảnh quê hương dậy
Sớm sớm nương hồn đất nước bay.
Máu đỏ Tiên Rồng ngàn vạn quý
Nhìn xa trông rộng dẫu thân gầy .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét