Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

HÈ OI Ả! - Lãng Uyển Châu & Đức Hạnh


HÈ OI Ả!

Nhễ nhại mồ hôi chẳng thể nằm
Lối qua nắng hạn, vắng người thăm
Bờ sau, cọng muống vừa khô nhánh
Ao trước, đài sen đã héo mầm
Đứa trẻ chơi trò quên quậy, khóc
Cụ già trốn nắng biếng ca, ngâm
Buồn ơi ! Gió hỡi sao im tiếng
Máy lạnh, quạt tay thanh ngọt âm.

Lãng Uyển Châu - 11 05 2018


Bài Họa:

HẠN HÁN
“Thbtt”
Âm ve réo rắt chẳng sao nằm
Nằm khó yên lòng bởi héo mầm
Mầm giống vừa lên đà úa nụ
Nụ hoa mới lú đã tàn thân
Thân cành thức tỉnh non sông vọng
Vọng gác canh phòng lũ bọ ngâm
Ngâm khúc sầu bi vì nắng hạn
Hạn thời dòng nước trỗi thanh âm…

Đức Hạnh - 11 05 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét