Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

GIẾNG CỔ LÀNG TA - Trần Như Tùng

 Giếng cổ làng ta

Giếng cổ làng ta tốt mạch ngầm
Nước lành cội gốc của thiền tâm.
Vững vàng tường gạch lưu nguồn sạch
Thoáng đãng mặt gương tránh khoảng râm      
Dẫu ở một ngày gìn nghĩa cả
Dầu đi muôn dặm nhớ ân thâm.
Quê nghèo truyền thống người “cam thủy”
Góp mặt cùng đời chẳng tính năm .
Trần Như Tùng


 Giếng làng tôi

Làng tôi giếng cũ mọi nhà chung
Bên miếu, đình, đa vẫn sống cùng
Thành sứt gạch meo phô vẻ gấm
Bậc mòn rêu bám dệt hàng nhung.
Đường xanh nước sạch đều đang hưởng
Cảnh cũ tình xưa mãi trọng dùng.
Làm đẹp quê hương lưu ký ức
Chưa quên thuở ấy những đôi thùng . . .
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét