Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

CỤ ĐA - Trần Như Tùng

  CỤ ĐA

Giữa phố xanh tươi một Cụ Đa
Theo miền cổ tích cháu con ra.
Sù sì thân mốc vươn cành rộng
Lơ lửng rễ thòng tỏa tán xa.
Thuần khiết ung dung trong hẹp cảnh
Lạnh lùng vững chãi giữa phồn hoa.
Thanh cao đứng ngắm đời đua chạy
Mỗi độ xuân về nhớ đất cha.

Trần Như Tùng
 
Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét