Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

MỤC TỬ NHÂN LÀNH - Đức HạnhMỤC TỬ NHÂN LÀNH
“thtk-tđ”
Hồn thiên nẩy nở dâng lên Chúa
Nhân loại tri ân kính nhớ Ngài
HỒN trổ hoa hồng ngời đất thánh
THIÊN trao phép lạ thắm trần ai
NẨY mầm bác ái đầy hồng phúc
NỞ đóa từ nhân tỏa đức tài
DÂNG hiến Con tim - dù bão tố
LÊN đường Thập giá - dẫu nhơn tai
CHÚA tình đãi ngộ trao ban Đấng *
NHÂN LOẠI TRI ÂN KÍNH NHỚ NGÀI.

Đức Hạnh
12 03 2018


* Cha phanxico Trương Bữu Diệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét