Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

CHÀO MỪNG – Tuan Nguyen & Đức Hạnh           CHÀO MỪNG
Laị đến đây rồi tám tháng ba
Mừng vui lễ hội khắp hương nhà
Đôi dòng thắm gởi cùng cô chị
Mấy vận thân thương đến quí bà
Chúc những xinh tươi hồng má phấn
Hoài mong đẹp nét đậm mi ngà
Tô cho rực rỡ hồn non nước
Thắp sáng niềm tin vọng hải hà .
       Tuan Nguyen 08 03 2018

HỌA

           CHÚC MỪNG
                  “Thtk”
Nẩy nở hoa tình khơi suối mộng
Xôn xao lễ hội trỗi sơn hà
Nảy mừng tháng Tám, tỏ ngày Ba
Nở cánh thân yêu ấm cả nhà
Hoa thắm trao em ngời bóng nguyệt
Tình hồng gửi bạn đẹp duyên bà
Khơi dòng* nhân nghĩa hòa trăng nước
Suối vọng nàng thi tỏa ngọc ngà
Mộng trổ hằng Nga tô thắm cảnh
Xôn Xao Lễ Hội Trỗi Sơn Hà.
        Đức Hạnh 10 03 2018* khơi dòng - suối vọng: đối chéo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét