Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

TÂM SỰ GÃ BÙ NHÌN

THƠ XƯỚNG HỌA
Vương Văn Ký,Đỗ Chiêu Đức,Lý Đức Quỳnh,Như Thị,

TÂM SỰ GÃ BÙ NHÌN
Dãi nắng dầm sương giữa ruộng đồng
Hết mùa cuối vụ vẩn không công.
Tay cầm cành trúc ung dung phất,
Mắt hướng đông tây tỏ rõ trông.
Chim chóc ngại ngùng bay mất biệt
Hoa màu tự tại mọc thong dong
Chiều về gió mát hiu hiu thổi
Sáng chói  trời tây vệt ráng hồng…
VƯƠNG VĂN KÝ-“HG. Thiện Chí
BÀI HỌA

TÂM SỰ BÙ NHÌN
Dầm sương dãi nắng ở ngoài đồng,
Cuối vụ hết mùa chẳng kể công.
Phe phẩy tay rơm giăng thẳng cánh,
Phất phơ áo lá mõi mòn trông.
Phi cầm tẩu thú e xa lánh,
Ruộng lúa hoa màu lớn dỏng dong.
Hết sáng đến trưa chiều lại tối,
Bóng hình in đậm áng mây hồng !
Đỗ Chiêu Đức

BÙ NHÌN
Nhồi rơm dựng nộm ở trên đồng
Mượn bóng con người kiếm chút công
Phá khủng chim bầy trơ mắt ngó
Làm càn chuột lũ ngậm mồm trông
Mất mùa trốn nhiệm vờ tay phủi
Trúng lúa phất cờ thuận gió dong
Ảnh tượng bù nhìn còn ký ức
Lửa văn minh đã hóa tro hồng.
Lý Đức Quỳnh

BÙ NHÌN
Chẳng la hét chi giữa nương đồng
Thanh thản âm thầm giữ việc công
Thắc thỏm nỏ phiền tia mắt ngóng
Nghi ngờ không lụy nét mày trông
Tuềnh toàng đầu đội cơn lau lách
Luộm thuộm tay cầm ngọn lá dong
Lặng lẽ bù nhìn luôn tự tại
Vô tâm mặc kệ chỗ quần hồng
Như Thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét