Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

NHẶT NẮNG – Nguyễn Gia Khanh & Đức Hạnh


 
NHẶT NẮNG

Có phải bàn tay ấm thuở nào
Kịp về mang nắng trải xôn xao
Run run môi lạnh câu êm ái
Bổi hổi niềm xưa mộng ngọt ngào
Trời đất bao mùa đành đã vậy
Ân tình đôi ngả thế thôi sao ?
Chiều đông lại nhuốm màu vàng vọt
Ta nhặt lòng nghe nỗi nhớ trào.
Nguyễn Gia Khanh
15 12 2017

HỌA:

SÓNG TRỔI
Suối nhạc xuân tình trăng nước trỗi
Hồn thơ cánh mộng ý thơ trào

(Thtk)
S
uối ngàn nguyệt tỏ mới hôm nào
N
hạc trải tưng bừng mãi xuyến xao
X
uân đến hoa lòng đang nụ nở
T
ình trao cánh thiệp tỏa hương ngào
T
răng mời quý hữu vui như thế
N
ước gọi sơn hà bảo cớ sao
T
rỗi sóng thuyền ai rời đất Mẹ
Hồn thơ cánh mộng ý thơ trào.
Đức Hạnh

15 12 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét