Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

ĐÔI BỜ NHẬT NGUYỆT - Trần Như Tùng

Đôi bờ nhật nguyệt

Trăng dấu mây xanh thả giọt sầu
Đông về, màu xám đến từ đâu.
Chẳng do nhen nhóm mầm nơi bấc
Thì hẳn nâng niu gốc chốn ngâu.
Vũ trụ xoay vần nuôi chí lớn
Đất trời giao cảm giảm niềm đau.
Đôi bờ nhật nguyệt tình trong sáng
Hướng mọi tâm hồn xích lại nhau.

Trần Như Tùng
<tung.trannhu@yahoo.com>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét