Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

TÌNH CHA - Đức Hạnh cùng thi hữu


MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ - 18/6   

Cuộc sống thăng trầm nhiều biến động
Người Cha vững chải vẫn xông pha.

TÌNH CHA
(Thtk)

CUỘC đời tươi thắm nở muôn hoa
SỐNG biết hi sinh đẹp mái nhà
THĂNG cánh tâm hồn yêu lí tưởng
TRẦM đường vật chất ghét tà ma
NHIỀU điều dạy dỗ nêu gương tốt
BIẾN cảnh úa tàn cất tiếng ca
ĐỘNG lực yêu thương! Dù bão táp…
NGƯỜI CHA VỮNG CHÃI VẪN XÔNG PHA

Đức Hạnh
16.06.201

***

HỌA:

Cuộc sống vô tâm nhiều biến động
Người Cha chân chính vẫn xông pha.

TÌNH CHA
(Thtk)

CUỘC tình tươi thắm nở ngàn hoa
SỐNG để yêu thương quý mọi nhà
VÔ cảm loại trừ ra sự sống
TÂM thành giữ chặt thắng loài ma
NHIỀU công giáo dục yêu con cháu
BIẾN mái gia đình vọng thánh ca
ĐỘNG biển con thuyền luôn tới đích
NGƯỜI CHA CHÂN CHÍNH VẪN XÔNG PHA

 Hồng Xuyến
17.06.2017

***
    Y ĐỀ
            Họa bài:"Tình Cha"
             Của: Đức Hạnh
                   "Tkth"

Cuộc sống thăng trầm nhiều biến động
Người cha vững trãi vẫn xông pha!

CUỘC sống muôn mầu rộ sắc hoa
SỐNG trong hòa ái ấm tình nhà!
THĂNG, đằm tâm trí bừng khuê nguyệt,
TRẦM, ấm hồn nhân át quỷ ma!
NHIỀU đận lao lung quên nhỏ lệ,
BIẾN bao khổ hạnh hóa lời ca!
ĐỘNG lòng Phụ Tử,...qua giông tố
NGƯỜI CHA VỮNG TRÃI VẪN XÔNG PHA !

                              19-6-2017 

                       Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét