Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

TIẾNG VE RỀN – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu

TIẾNG VE RỀN

Chiều hôm rộn rã tiếng ve rền
Gợi nhớ mùa hè khó thể quên
Giã biệt bao dòng lưu bút gửi
Chia tay những cánh giấy trao truyền
Người đi ước được xong vay trả
Kẻ ở mong sao để đáp đền
Ngoảnh lại thì nay đà hoá lão
Đâu còn tỏ mắt dõi từng tên.
                    Lưu Xuân Cảnh
                         05.05.2017

HỌA:

HÈ LƯU LUYẾN

Nắng hạ xôn xao quyện gió rền
Ve sầu réo rắc thể nào quên!
Mở trang nhật ký tình lưu giữ
Xếp cánh phượng hồng nghĩa vọng truyền
Kỷ niệm bổng về dâng biển nhớ
Niềm mơ chợt đến bảo trăng đền
Bạn ơi! Lưu luyến thời xuân trẻ
Giấc điệp nồng nàn mãi gọi tên…
                                 Đức Hạnh
                                05.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét