Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

THÂN CÁT BỤI - Huy Vụ

                                               THÂN CÁT BỤI

                               (Ô thước kiều)
                  
                    Tựa cát bụi trầm giữa bể dâu
                    Đời ta rượu nhạt với thơ sầu
                    Câu thề ghi dạ còn chưa nhạt.
                    Vết cắt trong lòng chửa hết đau.
                    Lá đỏ vì đâu mà thắm sắc
                    Thư xanh không nhẽ đã phai màu.
                    Vô thường biến đổi nào ai thấu
                    Năm tháng qua vèo thoảng vó câu

                    Vó câu cuốn nhẹ giữa hồng trần
                    Cát bụi mịt mù quện dấu chân.
                    Mấy khúc để buồn dòng lũ cuốn
                    Bao giờ cho nhẹ bước thanh vân.
                    Thơ thương bạn cũ còn vương ý
                    Bút nhớ người xưa lại nối vần.
                    Bãi biển nương dâu nào có quản.
                    Tiếng đời vang vọng tiếng lòng ngân.

                    Lòng ngân khi thấy dấu tình xưa.
                    Đường thế trải bao chuyện lọc lừa
                    Bụi nhỏ bay theo trong vạt nắng
                    Lâu đài sụp đổ dưới cơn mưa
                    Dã tràng mấy bận dường không nản.
                    Công cốc bao phen vẫn chẳng chừa.
                    Đêm quạnh ngồi thương dòng lệ nến.
                    Dột lòng nghe vọng tiếng đò đưa

                    Đò đưa điệu cũ thấy sao thương
                    Se thắt lòng ai giữa khắc trường
                    Hạ đợi sen chường bông thắm sắc
                    Thu chờ cúc rực đóa vàng hương.
                    Nước đưa bèo dạt bao nhiêu bến.
                    Gió cuốn bụi bay mấy nẻo đường
                    Ly khách ngậm ngùi dòng Dịch Thủy
                    Bao giờ chở lại chốn quê hương


                    Quê hương hai tiếng đỗi thân yêu
                    Xa cách bao năm vẫn nhớ nhiều.
                    Hám lợi đệ huynh thành lạnh lẽo
                    Tham tiền cốt nhục hóa liêu xiêu.
                    Qua sông bỗng nhớ vầng mây sớm.
                    Xuống bến càng thương vạt nắng chiều.
                    Cát bụi mai này về cát bụi.
                    Cuối trời ai thấu nỗi cô liêu
                                           Huy Vụ 30/04/17


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét