Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

ĐÒN XÓC - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu
ĐÒN XÓC
Đòn xóc đôi đầu nhọn cả hai
Cùng xiên được hết thật là tài
Bên này nghĩ tốt mình không phải
Phía nọ suy lành tớ chẳng sai
Cũng bởi tay người đưa hướng lái
Vì do óc ngợm đẩy đường cài
Đâm sâu chuyển đổi khôn thành dại
Tạo oán gây thù nghĩa nhạt phai.
                          Lưu Xuân Cảnh
                              09.05.2017
HỌA:

NHÂN TÂM!
Thế nhân rất sợ kẻ lòng hai *
Dẫu hổ ba đầu với sáu tai
Ta đã đề phòng luôn hoán cải

Người hay xét đoán vẫn hành sai
Thuyền tình vửng chãi nào buông lái
Tâm tính ngông nghênh chẳng dễ cài
Tự tại tâm hồn luôn thỏa mái
Vườn hoa tươi thắm chẳng tàn phai.
                                         Đức Hạnh
                                         10.05.2017
* “Không sợ hổ sinh ba cái miệng, chỉ kinh khủng người ăn ở hai lòng.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét