Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

NHÀ THƠ YÊU NƯỚC - Đức Hạnh cùng thi hữu                Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu


“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” 
                 (Nguyễn Đình Chiểu)

NHÀ THƠ YÊU NƯỚC 
              (Thtk)

CHỞ cả dân tình, nước nở hoa
BAO canh thao thức với non nhà
NHIÊU điều thất cách vì nhung lụa
ĐẠO nghĩa vô phưng bởi ngọc ngà
THUYỀN tướng ra khơi - tiêu bọn phỉ
KHÔNG quân cập bến - diệt đàn ma
KHẲM lòng yêu nước ngời công lý
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ.
Đức Hạnh
10.05.2017

HỌA:

MỘT DẠ THƯƠNG NÒI
             (Thtk)
CHỞ đức răn đời đẹp tựa hoa
BAO công chẳng tiếc với quê nhà
NHIÊU tình học hỏi theo vầng nhật
ĐẠO nghĩa bồi tô dõi nguyệt ngà
THUYỀN lướt trùng dương dìm lũ giặc
KHÔNG nằm xó bếp sợ yêu ma
KHẲM tâm quyết đuổi loài xâm lược
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ.
Lưu Xuân Cảnh
10..5.2017

Tu tâm dưỡng tính tiêu trừ ác
Pháp luật nghiêm minh sẽ hết tà
             ( Thtk )

ĐỨC - NHÂN - TÂM
TU để cho đời mãi ngát hoa
TÂM thanh , trí sáng đến bao nhà
DƯỠNG thần giữ Đức trong như ngọc !
TÍNH cách thanh cao sáng tựa ngà
TIÊU diệt lòng tham xa lũ Qủy !
TRỪ quân dạ nhũng cách hồn ma
ÁC nhân , bất thiện không tồn tại !
PHÁP LUẬT NGHIÊM MINH SẼ HẾT TÀ !
Nguyễn Tiến
12.05.2017

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

BÚT CHẲNG TÀ
         (Thtk)
CHỞ nặng nghĩa tình nở thắm hoa
BAO điều nghịch lý thất ân nhà
NHIÊU vườn nhân ái cây xanh biếc
ĐẠO cảnh yêu thương trái ngọc ngà
THUYỀN Chiểu * ra khơi trừ hải tặc
KHÔNG quân thắng trận diệt tà ma
KHẲM lòng yêu nước, tâm trung chính
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ.
Truong Duy
13.05.2017
Nguyễn Đình Chiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét