Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

MẸ ƠI..! - Cư Nguyễn cùng thi hữu
 
MẸ ƠI…!
(Viết cho Ngày của MẸ)
MẸ mang sữa ngọt mớm đầu đời
MẸ ánh trăng rằm toả khó vơi…
MẸ bởi đàn con dầm nắng bãi
MẸ lo đám trẻ dãi sương trời
MẸ nâng bước ngã dìu chân khởi…
MẸ chỉ sai lầm vẽ hướng khơi
MẸ đã thiên đường xa khuất vợi…
MẸ trong nỗi nhớ nghẹn không lời…
                                     Cư Nguyễn
                                     07.05.2017

 TÌNH MẸ
MẸ đã tặng con cả cuộc đời
MẸ vầng trăng sáng chẳng hề vơi
MẸ nâng từng bước qua ghềnh bãi

MẸ nở ngàn hoa trải biển trời
MẸ chỉ Nghĩa ân lòng mãi khởi
MẸ trao Chân lý mộng luôn khơi
MẸ về Thiên quốc hồn thư thới
MẸ tỏ Tình yêu đẹp vạn lời…
                                       Đức Hạnh
                                      10.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét