Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

LỜI MẸ XƯA - Trần Như Tùng

LỜI MẸ XƯA

Nửa đời cặm cụi bước theo trâu
Mắt chỉ nhìn xuôi, kiếp bã trầu.
Nắm gạo cái cua con tới bến
Mảnh khoai hạt muối mẹ qua cầu.
Trời thương khéo giúp con bền chí
Phật độ ngầm nâng kẻ cúi đầu
Sau trước thủy chung cần nhớ nhé
Cũng mong gặp được một nàng dâu.

                            Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét