Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

KHÓI LỬA – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu
KHÓI LỬA

KHÓI toả mù trời lấp cựu tân
KHÓI bay kín mít tối hồng trần
KHÓI hun xám xịt lòng kiên nhẫn
KHÓI ám đen sì dạ bất nhân
KHÓI đã làm bao người uất hận
KHÓI đà gieo những cảnh chia phân
KHÓI còn có kẻ hùa xung trận
KHÓI độc ngăn tình chặn bước chân.
oOo
Đất nước LỬA bùng chặn bước chân
Đau thời LỬA đốt cảnh chia phân
Làm sao LỬA tắt cho yên phận
Tạo cách LỬA vùi để ổn thân
Cũng bởi LỬA thiêu gây uất hận
Vì do LỬA cháy mới quên gần
Tình người LỬA ấm xua hờn giận
Biết giữ LỬA lòng đẹp thế nhân.
                       Lưu Xuân Cảnh
                          29.04.2017

HỌA

CHIẾN TRANH
CHIẾN thời dân chủ phải canh tân!
CHIẾN đấu vì yêu đẹp cõi trần
CHIẾN thắng oai hùng ngời mặt trận
CHIẾN công anh dũng rực danh nhân
CHIẾN đòi chân lý nào gây hấn
CHIẾN giữ an bình chẳng cách phân
CHIẾN thuận lòng trời tâm phấn chấn
CHIẾN trao hoa ái nở tình chân…
oOo
TRANH giành thế lực, thất đường chân
TRANH lợi hại đời cảnh khó phân
TRANH phải công minh tình mãi cận
TRANH thời chính trực nghĩa luôn thân
TRANH xây đất nước không gay cấn
TRANH giữ non sông được thắm ngần
TRANH đấu tự do ngời cuộc sống
TRANH yêu chân lý đẹp lòng nhân.
                                     Đức Hạnh
                                    30.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét