Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

TỈNH SAY - Tuan Nguyen & Đức Hạnh

               TỈNH SAY
Cảm tác: "Đêm Say Cùng La Thụy"
                 (Tứ đối)
- Men cay để thấy hồn luôn tỉnh
Chén đắng nghe chừng tóc đã say!
- Rượu có xỉn nhưng lòng vẫn tỉnh
Tình vừa thức để nghĩa hằng say..!
- Phù sinh lác đác ngày ru tỉnh ,
Cõi tạm vô cùng khắc diễn say !
- Vũ trụ quay cuồng đời chửa tỉnh...
Nhân trần nghiêng ngã mộng còn say...
            Tuan Nguyen & Đức Hạnh
                        08.05.2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét