Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

CŨNG LO ĐẤY Ạ! - Trần Như Tùng

CŨNG LO ĐẤY Ạ!

Biết chắc trong anh chỉ có em
Thế mà ngúng nguẩy nói không thèm.
Rằng người thô thiển luôn như ngọng
Rằng mẹ tài ba cứ mãi kèm.
Cho dẫu Nam Tào ghi chép rõ
Còn chờ Bắc Đẩu gọi vào xem.
Cũng lo xấu mặt ê thành ế
Thì phải đành tâm đợi . . . đợi em !
                            Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét