Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

CÚC NGẠO - Nguyễn Thị Vinh họa thơ Như Thu
          LÀM  DUYÊN
                                                    
Chậu cúc nhà ai đã khéo trồng                     
Mượt mà tươi thắm trổ vàng bông 
Đài non cánh mởn nhìn vui mắt     
Gió nhẹ trời xanh ngắm đẹp lòng
Cứ ngỡ hoa tàn vì thiếu nước 
Đâu ngờ nhuỵ hé bởi dầy công            
Thương người chăm sóc nên em vội 
Nghiêng dáng làm duyên dưới nắng hồng
                                                                     
NHƯ THU


                                    
BÀI HOẠ CỦA  NGUYỄN THỊ VINH 
                                               
DẪN THƠ TÔ THỨC (TÔ ĐÔNG PHA) 
" Hà tận dĩ vô kình vũ cái
Cúc tàn do hữu ngạo sương chi "
                                                                   
CÚC NGẠO
                                                   
Nhờ tay em khéo khéo vun trồng   
Thu sang vườn cúc trổ nhiều bông 
Đỏ, trắng, vàng, nâu, khoe lộng lẫy 
Nhìn, ngắm  vuốt ve, ngửi, thoả lòng 
Thu hết em buồn thương cúc rụng 
Đài còn ngạo nghễ xót sương buông 
Vẫn biết xuân qua thì hạ đến 
Vào thu cúc nở má em hồng.   

Hà Nội ngày 21/2/2017                                                           

Nguyễn Thị Vinh  
Đ/ T  01652196962
                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét