Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

XÍCH THỐ - Huy Vụ họa thơ Kha Tiệm Ly

HẢO HÁN

Ngựa hồng chưa nản bước chân bon
Chí đặt non cao há sợ mòn
Thẳng cánh quăng đi trò lếu láo
Ngoài tai vứt bỏ chuyện con con
Đã không ham chút tiền tài bẩn
Thì dễ gì cong ngọn bút son?
Kiếm báu thở dài trong hốc đá,
Đêm đêm còn mộng đỉnh Lương Sơn.
                               Kha Tiệm Ly

XÍCH THỐ

       (Bài họa)

Vạn lý ngàn trùng vó nhẹ bon.
Đá mòn mà gót vẫn không mòn.
Trèo non vượt thác điều đơn giản.
Lội suối băng rừng chuyện cỏn con.
Lã Bố khoe tài thân bách chiến
Vân Trường tỏ rõ tấm lòng son.
Toàn thân đỏ rực như màu lửa.
Tiếng hí vanh trời động Thái Sơn.
                             Huy Vụ,  31/03/17


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét