Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

THĂM BÁI ĐÍNH - Trần Như Tùng cùng thi hữu

THĂM BÁI ĐÍNH

Du khách tìm về Bái Đính chơi
Hữu tình sơn thủy dưới mây trời
Nhìn tòa Tam Thế long lanh mắt
Ngắm tượng Quan Âm ấm áp đời.
Phong cảnh huy hoàng nguồn sống dậy     
Mõ chuông hùng tráng bóng tà rơi.
Lâng lâng tiềm thức dừng chân nghĩ
Nét đẹp tâm linh chẳng để rời.
                      Trần Như Tùng

HỌA:

TƯỢNG ĐỒNG DÁT VÀNG GIA VIỄN 

Hè khách viếng chùa Bái Đính chơi 
Nhà thưa, quán vách lộng mây trời  
Hành lang La Hán... thênh thang kiếp  
Chiếc Đại Hồng Chung... ngân vọng đời 
Tiếp rước lữ hành khôn: chánh  niệm  

Mở tâm kẻ thiểu trí: tà rơi 
Ninh Bình phật tử đồng tâm  nguyện 
"Quốc thái, dân an"... "xấu, ác rời!"
                                   Hoành Châu  
                                   (Vĩnh Long) 

MƠ VỀ BÁI ĐÍNH

Mơ hoài Bái Đính được về chơi
Hồn gữa non xanh thỏa lộng trời
Hội lễ đồng tâm hòa lạc đạo
Thiền môn thiết trí dưỡng an đời
Hồi chuông mầu nhiệm từ bi mở
Tiếng mõ chân thường vọng tưởng rơi
Thắng tích Tràng An cùng cảnh Phật
Một khi đã đến khó xa rời.
                         Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét