Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

BÀ BA LA XA NHÀ - Như Thu, Thanh Hòa, Thy Lệ Trang, Sông Thu và Bảo Trâm họa Tiếng Đàn Khuya, thơ Lê Viên Ngọc


Các bài họa:

(11)
NỊNH VỢ!
(Mượn vần BÀ BA LA XA NHÀ.)

Tiá bảo con ơi chớ lắm !
Một người đủ mệt giống như ba
Đôi khi cá mặn vờ khen tuốt
Nhiều bữa rau mềm hỏi dám la?
Mấy tháng kiên trì xơi món cũ
Hai lần đánh bạo thốt lời xa
Đâu ngờ bả mếu rưng rưng lệ
Đành phải im re nịnh bếp nhà!
                                 Như Thu  

(12)
ÁO EM
(Mượn vần Bà Ba La Xa Nhà.)

Dịu dàng biết mấy áo Bà Ba
Duyên dáng miệt cây của các 
Cách trở con sông tình quyến luyến
Cận kề lối xóm nghĩa bao la
Thương từng hôm sớm vai sờn...bợt
Sót những sớm chiều nắng nhạt ...xa
Tà vắn eo thon hai túi nhỏ
Nhớ sao nhớ mãi vẻ quê nhà.
                            Thanh Hoà 
                            (11-04-2017)

(13)
HỒI XUÂN...
(Mượn vần BÀ BA LA XA NHÀ.)

Chẳng muốn yên thân có một bà
Nhòm nhèm lão khoái được hai, ba
Đầu thôn quán nước luôn ve vãn
Cuối xóm hàng hoa cố lết la
Xảnh xẹ giày tây vào chợ nhỏ
Xênh xang áo gấm dạo đường xa
Hết tiền, túi lép , thân tàn tạ...
Lủi thủi về quê với vợ nhà.
                     Thy Lệ Trang
                     (11-04-2017)

(14)
ĐƯỜNG TRẦN
(Mượn vần Bà Ba La Xa Nhà.)


Đường trần mười chặng chốn ta
Bảy đoạn đi rồi, sót lại ba
Lúc trẻ mưu sinh nào ngại khó
Về già an hưởng há kêu la?
Thân suy trí kém không gì lạ
Cửa tử bước cùng cũng chẳng xa
Thấu hiểu vô thường, thôi thắc mắc
Đời là cõi tạm phải đâu nhà!
                            Sông Thu

(15)
NHÀ
(Mượn vần BÀ BA LA XA NHÀ.)

Ngày xưa tôi ở với ông
Từ nhỏ ít khi gặp Mạ Ba
Phá phách, vui đùa không biết nghĩ
Khuyên răn dạy dỗ chẳng hề la
Cơ Trời chưa thuận nên lưu lại
Vận nuớc dần tan phải ở xa
Tất cả đều nằm sâu đất lạnh
Nay chừ với bạn lại là nhà 
                           Bảo Trâm
                                             <trambao194@yahoo.com>

Bài xướng:
TIẾNG ĐÀN KHUYA
(Mượn vần BÀ BA LA XA NHÀ.)

Đâu đây văng vẳng tiếng Tỳ 
Thánh thót cung đàn nhịp bốn ba
Giữa chợ ông hề ngồi ngoắc ngoẻo
Bên cồn thằng bé hát lê la
Người về góc phố tìm hoa cũ
Kẻ ở phương trời lặng nẻo xa
Nhịp đập con tim như bối rối
Hỏi ai tri kỷ - biết đâu nhà 
                   Lê Viên Ngọc
                   (11-4-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét