Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

NGÀY CÁ THÁNG TƯ – Đức Hạnh cùng thi hữu


NGÀY CÁ THÁNG TƯ
(Thtk)
Lời nói tháng tư trao chuyện thật
Nụ cười ngày một nở hoa tươi.
Lời rằng: Chân lý tỏa muôn nơi
Nói thẳng, làm hay quá tuyệt vời!
Tháng đến dân nghèo thêm phấn khởi
 về kẻ khổ hết chơi vơi
Trao lời  nhân nghĩa luôn hồ hởi
Chuyện kể ân tình được thảnh thơi
Thật thế cuộc đời đang đổi mới
Nụ Cười Ngày Một Nở Hoa Tươi.
                                   01.04.2017
                                   Đức Hạnh
HỌA:

NGÀY CÁ THÁNG TƯ
(Thtk)
Tháng tư chuyện phiếm nghe vui quá
Ngày một câu hời thấy thật tươi.
Tháng đến ươm lành khắp mọi nơi
 công gắn kết chẳng xa vời
Chuyện hay trù phú đà vun xới
Phiếm cảnh hoang tàn đã dẹp vơi
Nghe vọng thế thời xua khổ hỡi
Vui ngời cuộc sống được nhàn thơi
Qúa nhiều khao khát vươn cao tới
Ngày Một Câu Hời Thấy Thật Tươi.
                                      Tuan Nguyen
                                        01.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét