Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

MƯA XUÂN - Trần Như Tùng

MƯA XUÂN
Vui đón mưa xuân lất phất bay
Khi nao cũng dưới bóng mai này
Ta như con thỏ đuôi tun hủn
Nàng tựa tàu tiêu gió lắt lay.
Vốn nhát cụp tai nhìn muốn sỉu
Thêm hùng quậy lá múa như say.
Đâu dè giờ đứng chung tay hứng
Kẻ nợ người duyên ai đúng đây !
                     Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét