Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

DÁNG XƯA - Võ Tấn Hùng họa thơ Hoành Châu


DÁNG XƯA
(Bài họa)

ĐÃ thấy dáng xưa chút điệu đà,
HẾT thời tóc xõa điểm sương pha.
SẮC mây vần vũ buồn cây lá,
MÀU nắng lòa nhòa tủi khóm hoa.
CHINH phạt dẳng dai con mất bố,
CHIẾN tranh đằng đẵng mẹ lìa cha.
CŨ càng chút nghĩa rưng rưng lệ
CÒN CÓ BAO GIỜ EM NHỚ TA?
Bình Định, 01.04.2017
VÕ TẤN HÙNG

EM CÒN NHỚ
(Bài xướng -THTK)

ĐÃ tưởng dáng xuân xưa đậm đà,
HÊT rồi nhưng cũng khó phôi pha.
SẮC thương thầm kín đan tim óc,
MÀU luyến rộn ràng dệt gấm hoa.
CHINH phụ sầu nhìn con thiếu bố,
CHIẾN binh buồn thấy vợ không cha.
CŨ nay nghiệt ngã tuôn giòng lệ,
CÒN CÓ BAO GIỜ EM NHỚ TA.
Hoành Châu
(Vĩnh Long)

31.03.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét