Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

CỎ ĐUÔI CHỒN – Cư Nguyễn cùng thi hữu

CỎ ĐUÔI CHỒN
Hùa theo gió lộng cỏ đuôi chồn
Uốn cổ khom đầu xảo quyệt ngôn
Biến động co giò nhanh nhẩu trốn
Nguy nàn quýnh cẳng lẹ làng bôn...

Xu thời chạy chức tìm nơi ổn
Cậy thế mua bằng kiếm chỗ ôn...
Lửa dậy thiêu còn tro lũ khốn!
Ra bầy chuột cống giỏi lòn trôn
                               Cư Nguyễn
                               11.04.2017
HỌA:

CON ỐC SÊN
Tướng tá lom khom, trí lại chồn…
Thường hay há miệng, chẳng thành ngôn
Nông dân nghèo khổ vì tham ngốn
Vườn tược tiêu điều bởi chạy bôn…
Lè lưỡi ăn càn gây hỗn độn
Vểnh râu nói bậy biến du côn
Cả đời rướn cổ lo ngôi ổn
Chẳng chút danh gì, chỉ vọng trôn…
                                     Đức Hạnh
                                    12.04.2017

LẠY HỒN
Hủy hoại tài nguyên lũ cáo chồn
Không tiền khoán hậu bít luôn trôn
Chia năm xã tắc hùa nhau tẩu
Xẻ bảy sơn hà kiếm chỗ bôn
Phàm ăn của đút mồm im ngậm
Háu nuốt mồi chài khẩu cấm ngôn
Bỏ mặc cho đời bao khốn đốn
Tham quyền cố vị dốt như ôn
                        Vương Thiên

CON SÁN
(Đảo vận)
Ăn dầm nằm dãi ở đầu trôn
Mỏ nhọn thân dài tựa khúc côn
Lợi thế ngoa ngoe tuồn thức ngốn
Xuôi đường cựa quậy hút mồi đôn*
Bào mòn nhựa sống, người đau khốn
Rúc rỉa mầm sinh , lũ ngậm ngôn
Chỉ biết làm sao cho đủ thộn
No nê miệng vẫn cứ bồn chồn.
                       Tuan Nguyen
                         12.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét