Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

VỊNH CÁI LƯỠI - Thu Yến Vũ cùng thi hữu


                 VỊNH CÁI LƯỠI

Thân dài mình dẹp sắc hồng tươi
Tạo hoá sinh ra để giễu lời
Ba tấc uốn cong nhiều chiến thuật
Bảy phân co giãn lắm trò chơi
Trượng phu cất tiếng điều nhân nghĩa 
Tiểu tử buông câu chuyện nực cười
Nhân thế xảo ngôn cần đến lưỡi
Thay đen đổi trắng đảo điên đời!
Thu-Yến Vũ
02/8/2015

HỌA:

1-VÔ ĐỀ

Cong cớn trong mồm sắc đỏ tươi 
Chua cay mặn ngọt chuyện đầu môi 
Gian thương thế sự không trung thực 
Xảo ước thời cơ chỉ bỡn chơi 
Quân tử mở mồm lời khí khái 
Tiểu nhân hả miệng một câu cười 
Không xương lách lẻo trăm đường tránh 
Uốn lưỡi ba năm tiếng để đời 
KG

2-CÁI LƯỠI KHÔNG XƯƠNG


Vốn dĩ thân mềm lại sắc tươi
Xưa nay vẫn thế biến nhiều lời
Khi cong lắt léo năm châu bẫy
Lúc thẳng vui vầy bốn biển chơi
Những tưởng nhân tình chia tiếng khóc
Nào hay đạo tặc giả danh cười
Vàng thau lẫn lộn trần gian cõi
Tinh mắt, khen ai thấu rõ đời !
Lý Đức Quỳnh

3-KHỔ CÁI ĐỜI

Ở giữa hai hàm cái lưỡi tươi
Cong lên hạ xuống biến muôn lời
Khi vui ngọt lịm thơm hương mật
Lúc hận cay chua thối miệng chơi
Thấy lợi ngoa mồm tranh thắng thế
Nhìn thua dịu mỏ thé the cười
Nhân gian léo lưỡi muôn ngàn cách
Đổi trắng thay đen khổ cái đời
GM.Nguyễn Đình Diệm

4-LỐI SỐNG

Lối sống con người mãi thắm tươi.
Cũng do Cái Lưỡi để thu lời,
Đưa ra uốn dẻo tròn trịa đãi,
Cuốn lại bung dài lịch thiệp chơi.
Xã hội thành công nhờ miệng nói.
Nhân gian hưỡng thụ cậy môi cười,
Cuộc tình thiếu nó thành vô nghĩa,
Lắm lúc tàn thân lẫn bại đời.
NGUYÊN HOANG

5-HỌA Y ĐỀ

Kẹp giữa hai hàm răng trắng tươi
Lùng bùng trong miệng tạo nên lời
Không xương uốn éo lo lừa bịp
Giấu mặt cúi luồn nói dối chơi
Khi đỏ khi hồng vang tiếng khóc
Lúc thâm lúc trắng đổ câu cười
Dù dài khó liếm qua đầu mũi
Mà ngắn vòng quanh đủ hại đời
PL
2017

6-CHUYỆN CÁI LƯỠI
.
Một miếng thịt hồng sắc đỏ tươi
Lo le nơi miệng thốt ra lời
Cong lên nghĩ kế mua liêm sĩ
Hạ xuống bầy mưu cược cuộc chơi
Những tưởng giấu tay bao kẻ khóc
Ngờ đâu lộ mặt lắm người cười
Lưới trời lồng lộng công bằng lắm
Mặt ủ mày ê nhục để đời.
Thu-Yến Vũ
28/2/2017

 7-Y ĐỀ

Cái lưỡi bây giờ đã hết tươi
Chẳng qua vì lỡ nuốt trôi lời
Khi vui ước hẹn xin thề thốt
Lúc gạt tảng lờ hứa cuội chơi
Lối xóm chỉ e tự tử chết
Nhà ta lại sợ thẩn thơ cười
Mới hay lòng dạ ai dò được
Quân tử hơn nhau đánh tráo đời .!
Đào Duy Nguyên

8-Y ĐỀ

Lại lại qua qua miếng thịt tươi
Cong lên hạ xuống thốt ra lời
Theo lòng uốn éo thầm mưu lợi
Thuận dạ chui luồn lộ kế chơi
Đạo lý suy tàn hồn ma gọi
Lòng người điên đảo ý quỷ cười
Đen đen trắng trắng vòng vo lưỡi
Bớt bớt thêm thêm cúi lách đời
GM.Nguyễn Đình Diệm
28.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét