Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

TRI ÂN - Đức Hạnh cùng thi hữu

Kỷ niệm 426 năm, ngày sinh Cha Alexander Rhodes
Người khai sinh chữ Quốc ngữ (15.03.1591 – 15.03.2017)


Tri ân Linh mục khai sinh ngữ
Tưởng nhớ ơn Thầy lập Quốc văn.
TRI ÂN
(Thtk)
Tri chữ Việt Nam, có thấu rằng
Ân tình soạn thảo nở hoa đăng
Linh nhân Giáo sĩ khơi nguồn cội
Mục tử Ale - xan…* trải nhiệt năng
Khai tiếng La tinh ngời nước Việt
Sinh âm sứ sở thắm vầng trăng
Ngữ từ, mẫu tự luôn trong sáng
Tưởng Nhớ Ơn Thầy lập Quốc Văn.
Đức Hạnh
14.03.2017
*Alexandre De Rhodes, người có công khai sinh lối viết chữ Việt ngữ.

HỌA:

1.TRI ÂN NGÀI ALEXANDRE DE RHODES
BIẾT mấy ngàn năm lắm khó khăn
ƠN trên tiên tổ tạo hương đăng
NGƯỜI đi mở cõi thêm vùng đất
KHAI trí đưa dân đến ánh trăng
SINH khí Lạc Long bừng sức sống
QUỐC hồn Bách Việt tỏ công năng
NGỮ âm pháp cú nay minh bạch
TƯỞNG NHỚ ÂN THẦY MỞ TRÍ VĂN
Vetra Tho
14.03.2017

2.NHỚ CHA A LỊCH SƠN ĐẮC LỘ.
TRI thức nhà Nam mãi nhớ rằng
ÂN người Giáo sĩ xứ Phơ-Răng
LINH xưa vẫn giữ trong lòng Việt
MỤC cố còn lưu chốn vĩnh hằng
KHAI trí truyền kinh giao mẫu tự
SINH thần giảng đạo chuyển minh văn
NGỮ hình phức tạp thành đơn giản
TƯỞNG NHỚ ƠN THẦY LẬP QUỐC VĂN.
Mietvuon Sau
14,03.2017

3.TRI ÂN LINH MỤC ALEXANDER DE RHODES .
Tưởng nhớ tâm người, dâng mỹ ngữ
Tri ân linh mục, tạ tình văn
TƯỞNG ra ngày ấy thật vui rằng,
NHỚ đến ân xưa tựa hải đăng
TÂM muốn nhân đời khai trí đạo
NGƯỜI đem ...tụê đức lập từ* năng
DÂNG tràn cảm xúc lòng dân Việt
MỸ ý ngân ngàn ánh sáng trăng
NGỮ quốc giờ đây càng mở rộng
TRI ÂN LINH MỤC, TẠ TÌNH VĂN .
Tuan Nguyen
14.03.2017
* Từ ngữ... có thể hiểu như chữ viết

4.NHỚ ƠN “DE RHODES”
TRI thức lưu tồn được bởi văn
ÂN tình để lại cậy nhờ văn
LINH hồn Thượng Đế ban hay chữ
MỤC kỉnh Cha già dạy biết văn
KHAI sáng A B... thay Hán tự
SINH thành ngã sắc... thế Hoa văn
NGỮ ngôn dễ học nhờ “de Rhodes”
TƯỞNG NHỚ ƠN THẦY LẬP QUỐC VĂN.
Lưu Xuân Cảnh
14.03.2017.

BÀI CHIA SẺ:

5.
ÂN SƯ
ÂN người soạn thảo mối tình thâm
GIẢNG lại đời sau mãi giữ cầm
TẠO hưởng ghi lòng cho lúc nhắm
MINH trau tạc dạ đến khi nằm
TÂM rèn chánh đạo năng truyền bá
KHẮC luyện câu vần gắng luyện chăm
TRÍ DŨNG với NHÂN hầu quốc học
NGHĨA SINH THÀNH TẠC DẠ LƯU TÂM
15.03.2017
Nguyễn Thắng
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét