Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

NÉT ĐẸP - Trần Như Tùng


NÉT ĐẸP
Ngày vui , phụ nữ hội nơi đây
Thấp thoáng muôn hồng ngàn tía bay.
Cày cuốc đảm đang nhiều sức sống
Dạy nuôi sáng tạo lắm men say.
Gia đình văn hóa thôn làng quý
Tình nghĩa phu thê bát nước đầy.
Truyền thống Triệu , Trưng trong mọi việc
Mến yêu đâu chỉ có hôm nay.
                   Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét