Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

KẺ “ẤU DÂM” - Đức Hạnh cùng thi hữu
Phụ mẫu đau buồn bao uất hận
Qủy ma nhớp nhúa vẫn rong chơi!
KẺ “ẤU DÂM” 
(Thtk)
Phụ huynh hành động chẳng buông lơi
Mẫu mực pháp quy đã rõ lời
Đau đớn ấu nhi hoài cưởng hiếp
Buồn phiền “thú vật” chửa toi đời
Bao che tòng phạm rời công lý
Uất ức phạm nhân cậy thế thời…
Hận cảnh “ấu dâm” còn lọt lưới
Qủy Ma Nhớp Nhúa Vẫn Rong Chơi!
                                             Đức Hạnh
                                              16.03.2017

HỌA:

 CẦN NGHIÊM TRỊ
Quỷ sứ thay hình lại lả lơi
Ấu dâm đáng chết phải câm lời
Đau lòng phụ mẫu thương con trẻ
Xót dạ song thân tiếc mảnh đời
Pháp luật chưa nghiêm còn xỏ mũi
Công tâm đã khác cứ xu thời
Bao che cái bậy quan quyền hỏng
Để lũ ngông cuồng dựa dẫm chơi.
                         Lưu Xuân Cảnh
                            16.03.2017

Bọn quỷ bạo dâm cần xử trị
Cán cân luật pháp chẳng ngồi chơi.
CÁN CÂN LUẬT PHÁP .
(Thtk)
Bọn người mất tính lại nhàn lơi ?
Qủy sứ lưu manh - chẳng dụng lời
Bạo tể buông tha, chừng đất loạn
Dâm đồ xét tội để răn đời
Cần nghiêm chính nghĩa xây yên cõi
Xử  đúng tội danh lập thuận thời
Trị để làm gương cho hậu thế
Cán cân Luật Pháp Chẳng Ngồi Chơi.
                                       Tuan Nguyen
                                         16.03.2017


CHỮ "NGƯỜI " : HÃY GIỮ
Đức hạnh không năng giữ ở đời
Lão ông,trẻ cốm..."ấu dâm" chơi!

Từ tên nghệ sỹ thông luân đạo
Đến kẻ đầu trâu tắc ý lời
Nào phải nhà trường lơ giáo dục
Mà vì tính vật thả cho lơi...
Chất "Con" phát tác cần mau loại
Để chữ" Người" luôn đẹp mọi thời!
                             Tau Dotrong
                   Bắc giang,18.03.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét