Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

CHO VÀ NHẬN-Thơ xướng họa

Viết từ vùng lũ
“Cám ơn những tấm lòng đã chia sẻ”
 BÀI XƯỚNG
CHO VÀ NHẬN
“Ô Thước kiều”
Cho người khốn quẫn lúc tai ương
Cho cõi trần ai bớt đoạn trường
Cho giảm bất an - đừng chặn hậu
Cho thêm vô  úy - chớ so lường
Cho từ bi giống trồng muôn nẻo
Cho bác ái cây mọc mọi đường
Cho kẻ  lầm than đang chới với
Cho vùng lũ lụt nhận tình thương

Nhận tình chia sẻ - Mạnh thường quân
Nhận tấm bao dung đẹp bội phần
Nhận để nhìn Em thôi thắc thỏm
Nhận mà thấy Mẹ bớt phân vân
Nhận khi lũ quất đừng lo nghĩ
Nhận lúc mưa sa chẳng ngại ngần
Nhận nghĩa hiểu thương từ cứu trợ
Nhận đừng giấu giếm tội bàn dân
Như Thị Kẻ Văn

BÀI HỌA
NHỚ VÀ THƯƠNG
Nhớ người họa nạn chịu oan ương
Nhớ kẻ lao đao chốn hậu trường
Nhớ những dân đen kinh gạt gẫm
Nhớ bầy khố rách sợ đo lường
Nhớ tình xa cách nơi ngàn dặm
Nhớ bạn gian nan lúc xuống đường
Nhớ buổi quê nhà nhiều lụt lội
Nhớ hồi cứu trợ lắm yêu thương

Thương ai tranh đấu giữa ba quân
Thương nhóm thanh niên chịu góp phần
Thương mẹ cha nung con quyết chí
Thương anh em khích bạn phân vân
Thương người khuya sớm trương đòi hỏi
Thương kẻ ngày đêm khép ngại ngần
Thương chốn xông pha đầy dũng sĩ
Thương lòng đất nước tội cho dân
Trịnh cơ Paris
CHO VÀ NHẬN
Cho kẻ khốn cùng lúc ẩm ương
Cho người hoạn nạn bão miên trường
Cho đời mái ấm không do dự
Cho thế tình thương chẳng đếm lường
Cho tấm lòng nhân đi khắp chốn
Cho niềm bác ái trải muôn đường
Cho nhằm giảm nhẹ cơn tàn khốc
Cho để nạn nhân bớt tổn thương


Nhận tấm lòng nhân của quán quân
Nhận nhằm san sẻ sớt chia phần
Nhận rồi để bớt lo cùng lắng
Nhận được giảm điều phân với vân
Nhận lúc khó khăn tình mới thắm
Nhận khi hoạn nạn nghĩa trong ngần
Nhận quà cứu trợ lòng nhân hậu
Nhận mãi cưu mang bậc giúp dân.
Liêu Đình Tự
NGHÈO VÀ GIÀU
Nghèo giữa lũng sầu sống ẩm ương
Nghèo như chiếc bóng mãi đêm trường
Nghèo đeo đẳng khổ đời thua thiệt
Nghèo dãi dầu đau kiếp lọc lường
Nghèo nhóm thầm khuya chờ mọn lửa
Nghèo khơi lặng tối đợi quang đường
Nghèo sa hoạn nạn nhờ nhân ái
Nghèo tựa nương lòng trắc ẩn thương

Giàu phước tâm từ thiện quán quân
Giàu cho khổ ải bớt bao phần
Giàu không nắm của như bàn thạch
Giàu biết coi tiền tựa bóng vân
Giàu bởi mồ hôi mùi tuyệt hảo
Giàu do trí tuệ sáng trong ngần
Giàu minh triết mở đường khai phóng
Giàu gắn bó cùng phận quốc dân
Lý Đức Quỳnh
CỨU VÀ GIÚP
Cứu kẻ tâm thần bị dở ương
Cứu người hoạn nạn giữa canh trường
Cứu không tính toán không điều kiện
Cứu chẳng so đo chẳng lập lường
Cứu những tha nhân cơn bỉ cực
Cứu bao đối tượng cảnh cùng đường
Cứu bằng tất cả lòng nhân ái
Cứu tránh làm sao khỏi tổn thương..

Giúp phải chân tình chẳng tráo quân
Giúp là nghĩa cử đẹp muôn phần
Giúp  khi lũ lụt dâng đồng nội
Giúp lúc phong ba cuộn vũ vân
Giúp tựa vầng trăng luôn tỏ rạng
Giúp như dòng suối mãi trong ngần
Giúp cần cụ thể bằng nhu phẩm
Giúp nếu nửa vời chỉ khổ dân.
Huế, Bính Thân - 2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
SỐNG và CHẾT
Sống cứ đua đòi thật dở ương
Sống chưa quyến luyến nợ quan trường
Sống luôn hối hận – khi sai trái
Sống giữ trung dung – sớm liệu lường
Sống gắng từ bi – năng hóa đạo
Sống rèn trí tuệ – khỏi lầm đường
Sống trong lý lẽ không ganh tị
Sống biết ân cần sớt xót thương

Chết bởi sơn hà lúc tiến quân
Chết cho xả tắc nhớ linh phần
Chết do ách nước - cơn cuồng vũ
Chết tại tai trời -  đám nộ vân
Chết lúc gây thù - ngông quá độ
Chết khi chuốc oán - khổ vô ngần
Chết lưu khoác lác phường quan lại
Chết chỉ âm thầm bọn thứ dân
Thủy Lâm Synh
Oct. 28, 2016
CHO VÀ NHẬN
Cho tiền tặng gạo lúc tai ương
Cho hiến tận tâm bớt não trường
Cho nghĩa ngát thơm khôn tính đếm
Cho nhân ngời sáng chẳng đo lường
Cho ươm h
x cùng thôn bản
Cho
tỏa từ bi khắp dặm đường
Cho chúng sanh đau trong bão lũ
Cho lòng vô úy trọn niềm thương .

Nhận quà san sẻ đượm bình quân
Nhận hết gần xa giúp mọi phần
Nhận bớt tang thương vì bão lũ
Nhận rời khốn khó bởi phong vân
Nhận nguyền bĩ cực nhớ ơn sáng
Nhận thệ thới lai đáp nghĩa ngần
Nhận cảm ơn người chia kiếp nạn
Nhận ngàn tâm huyết của muôn dân
Lê sĩ thu
CHIA BỚT
Chia hai một mẩu bánh tình thương
Chia bớt can chi phải ước lường
Chia nước cho người khi đói khát
Chia tình chia nghiã chẳng thiu ương
Chia niềm cay đắng người cô phụ
Chia áo mỏng manh bé góc trường
Chia lạnh trời đêm không mảnh chiếu
Chia kẻ đi xa một đoạn đường !

Bớt ăn ,bớt diện để dành phần
Bớt mánh tham ô cướp của dân
Bớt cảnh tranh giành ham quá mức
Bớt màn kiếm chác  tệ vô ngần
Bớt nhìn vô cảm người chùn bước
Bớt diễn sành vai đám ác quân
Bớt những chi tiêu điều phí phạm
Bớt hành dân khổ chẳng phân vân !
NS CANADA
HIỂU VÀ NHỚ
Hiểu đừng trêu cợt kẻ gàn ương
Hiểu cõi nhân gian tựa hí trường
Hiểu chốn ta bà thôi giận dỗi
Hiểu thân tứ đại chẳng đo lường
Hiểu vòng danh lợi hòa sương khói
Hiểu hạt nghĩa ân trải dặm đường
Hiểu góp bàn tay nào tính toán
Hiểu lòng cứu trợ lắm niềm thương

Nhớ đừng to tiếng giữa quan quân
Nhớ lắm quê tôi khổ vạn phần!
Nhớ mắt em thơ nhìn nước lũ
Nhớ đời cõi tạm gửi phù vân
Nhớ buồng chuối sứ quày xanh biếc
Nhớ gạo nàng hương hạt trắng ngần
Nhớ mãi chân tình xua khốn khó
Nhớ cùng san sẻ nỗi lòng dân.
Như Thu
CHO VÀ NHẬN
Cho tình thân khắng khít uyên ương
Cho thế giới nầy thêm thọ trường
Cho ít trở trăn - thôi bớt xén
Cho nhiều sám hối - chẳng đong lường
Cho tâm mở rộng đi muôn hướng
Cho đức bao la vạn nẻo đường
Cho khắp bần cùng nơi ẩn náu
Cho miền Trung ngập tiếng yêu thương

Nhận quà cứu trợ từ muôn quân
Nhận tính nhân văn đến vạn phần
Nhận thấy tình yêu như biển rộng
Nhận xem từ mẫu tựa đài vân
Nhận ra tạo hóa an bài cả
Nhận biết phong ba cũng có ngần
Nhận đã cho đi bao ước vọng
Nhận mà lấy lại khổ bao dân
HỒNG PHƯỢNG

Ế ẨM - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu

Ế ẨM
Trồng nhiều ế ẩm biết làm sao!
Túi sạch sành sanh chẳng dính hào
Ngửa cổ mơ tiền rồi nhốn nháo
Quay chân ước bạc lại cồn cào
Ai mua giá rẻ đang mềm nạo
Họ bán dừa non sẽ dễ bào
Cậy mạng rao hàng mong kiếm cháo
Làm giàu quá khó xẹp hầu bao.
25.10.2016

HỌA:

Tròn căng tươi tắn trông là thích
Trắng trẻo nõn nà khoái biết bao.


KHOÁI BIẾT BAO
(Thtk)
Tròn trịa ai đành để thế sao !
Căng tròn giống chỉ có đôi hào
Tươi xanh nước ngọt anh tham khảo
Tắn mộng cơm thơm dạ muốn cào
Trông khách đang ngồi ôm trái đợi
 cô cứ đứng dạng tay bào
Thích mùa nóng nực em mời uống…
Trắng Trẻo Nỏn Nà Khoái Biết Bao.
Đức Hạnh
26.10.2016

THU NÀY - Trần Như Tùng

THU NÀY
Thu đà chuyển tiết đón Đông sang
Nắng tỏa dịu hơn ửng sắc vàng.
Gió kéo may theo đêm chút lạnh
Trăng đưa sáng dọi dấu sương loang.
Bưởi hồng dong duổi đầy đường chợ
Khoai bắp tung tăng khắp ngõ làng.
Xóa đói, quê nhà dần khởi sắc
Cộng đồng tương ái sống cưu mang
                             Trần Như Tùng

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

ĐỢI CHỜ - Bửu Tùng cùng thi hữu

ĐỢI CHỜ
Vạt áo ngày xưa tắm nắng hồng
Bên viền ngọc bích rạng trời Đông
Vòng xe đứng cạnh hàng hiên bóng
Nón lá che ngang mái tóc bồng
Sáu chục năm trôi chiều đã rũ
Mười hai bến đỗ sớm còn trông
Tình duyên trắc trở dầu hoa úa
Vẫn ngóng ai về ngõ cuối sông
Bửu Tùng
26/10/2016

HỌA:

TÌNH PHAI
Năm tháng phôi pha xóa tuổi hồng
Bao mùa nắng hạ với mưa đông
Xưa kia nhí nhảnh môi tươi thắm
Nay lại trầm tư tóc trắng bồng
Cứ nghĩ duyên may ngồi bến đợi
Nào hay phận bạc thả hồn trông
Xuân qua thu lại hoa tàn héo
Mong mỏi làm chi kẻ lạc sông !
Võ Làng Trâm

CHỜ MONG

Trời xe duyên rối sợi tơ hồng
Mới đó xa rồi biết mấy đông
Kẻ ở còn đau giấc nước Nhược
Người đi thêm khổ bước non Bồng
Bến hoang dòng vắng thôi đành đợi
Biển cạn non mòn có nỡ trông
Ngấn lệ canh tàn buông đẫm gối
Ngọn ngành bóng nguyệt ngỏ đầu sông.
Phan Tự Trí

ĐỢI EM...

Phố cũ lầu xưa một bóng hồng
Của thời trai trẻ, buổi hừng đông
Ngẩn ngơ người đẹp nơi sông Nhược
Lơ lửng hồn anh cảnh núi Bồng
Làn tóc ai kia, bao thương nhớ
Chiếc vành xe ấy, vẫn hoài mong
Núi mòn sông cạn, người năm đó
Mãi đợi thuyền em ở cuối sông
Văn Thanh

TÌNH THƠ NGÂY
Ngày nao trao vội đóa hoa hồng.
Lúc ấy giao mùa trời trở đông.
Ước đặng bên nhau nơi diễm mộng,
Mong cùng sánh bước chốn phiêu bồng.
Thỏa tình ngày tháng luôn chờ đợi.
Đẹp ý phút giây mãi vợi trông.
Người lại vô tình nhìn lạc hướng,
Rồi theo thuyền lạ lái sang sông.
Hoành Trần
27/10/16
 

MÀU 
TÌNH
Trăng đen ảnh cũ vẫn ươm hồng
Tình thắm tươi Hòn Ngọc Viễn Đông
Xe đạp ngây thơ thời trẻ dại
Nón che hồn hậu tuổi phiêu bồng
Hồn hoa đẹp mãi đời nhung nhớ
Ý mộng mơ hoài chuyện ngóng trông
Xếp lại khung xưa ôn kỷ niệm
Màu bừng xao xuyến sáng lòng sông
Nha Trang,27.10.2016 
Võ Sĩ Quý

TRONG TAY MÌNH
Xe đạp dựng bên một bóng hồng
Áo dài lụa trằng nón miền Đông
Nhìn vô quán vắng lòng như đợi
Gọn giữa lưng ong tóc chẳng bồng.
Có phải tâm can đang bấn loạn
Đẩy đưa thân phận tới chờ trông.
Nàng ơi, tất cả trong tay đó
Đừng để cuộc đời tụt đáy sông.
Trần Như Tùng

BÀI CHIA SẺ:

NHỚ

Áo trắng vờn bay trong nắng hồng.
Đứng chờ bạn học lúc rạng đông.
Đường xưa hoàng thị khoe màu sắc.
Lối cũ trường xưa gợi nỗi lòng.
Bâng khuâng hồi tưởng buồn man mác.
Dĩ vãng xa rồi vẫn nhớ mong.
Mấy chục năm dài còn vương vấn.
Và mãi mơ hoài bóng bên sông.
Thanhtong Ha

MỘT NGÀY VỚI PHÚ QUỐC - Võ Tấn HùngMỘT NGÀY VỚI PHÚ QUỐC

Sài Gòn - Đảo Ngọc nửa giờ bay,
Háo hức chân vui ngắm suốt ngày.
Dinh Cậu hoàng hôn vàng rực biển,
Hàm  Ninh sáng sớm đỏ tươi mây.
Khải Hoàn nước mắm mùi thơm dịu,
Gành Gió hồ tiêu vị đậm cay.
Nhộn nhịp Dương Đông đêm chợ dạo
Rượu sim mấy chén ngất ngây say!

Phú Quốc, sáng 29.10.2016
VÕ TẤN HÙNG
VÔ TÌNH - Võ Tấn Hùng họa thơ Trần Như Tùng
VÔ TÌNH
(Bài họa)

Tha xứ bao giờ trở lại đây,
Niềm thương nỗi nhớ cứ dâng đầy.
Bờ sông bậu đợi trăng vàng sóng,
Bến nước qua chờ nắng tím cây.
Thao thức mắt cười đen lúng liếng,
Trở trăn má lúm đỏ hây hây.
Mấy mùa phượng chín môi còn mọng,
Nẫu vẫn vô tình trôi áng mây?

Bình Định, 25.10 2016
VÕ TẤN HÙNG


VỀ ĐÂY NGHE EM
(Bài xướng)


Về đây em nhé hãy về đây,
Vui với đồng quê ốc ếch đầy.
Bác mẹ xới vun ngô nặng hạt,
Cô dì tát tưới lá xanh cây.
Trai cày đất hát tay săn chắc,
Gái cấy mạ cười má đỏ hây.
Làng xóm chung lưng luôn ngóng đợi,
Ơi người yêu mến chốn trời mây.

TRẦN NHƯ TÙNG

VÀNG THU NGÁT HƯƠNG - Lê Văn Thanh họa thơ Lê Bửu TùngCảm họa
VÀNG THU NGÁT HƯƠNG

Như đóa cúc vàng thu ngát hương
Tên em thơm thảo vạn cung đường
Tình sâu chiến thắng bao nguy hiểm
Nghĩa lớn quên mình sáng chói gương
Thân thể từ nay lìa cõi tục
Tinh thần sống mãi với yêu thương
Quê hương non nước buồn đưa tiễn
Thể phách tiêu dao trời thái dương.

27-10-2016 
Lê Văn Thanh


ĐÓA HỒNG TRONG MƯA LŨ

Hỡi đóa hoa hồng rực sắc hương,
Em tăng nét đẹp cõi thiên đường!
Hùng tâm vấn bước ngàn giông bão
Bác ái dâng đời một tấm gương
Xác dẫu rơi lầy buông nhịp thở
Lòng còn giữ thuốc gói niềm thương
Mây chiều khóc tiễn người con gái
Cuộc sống tươi màu tựa ánh dương

Lê Bửu Tùng
25.10.2016


Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

THAN THÂN - Nguyễn Khắc Phước cùng thi hữu         Nhà thơ Nguyễn Khắc Phước

BÀI XƯỚNG:

THAN THÂN
Sức khỏe năm nay đã kém dần
Ốm đau nằm viện đến ba lần
Sưng viêm cổ họng không thèm nói
Lép kẹp dạ dày chẳng muốn ăn
Thuốc uống uống hoài bong miệng lưỡi
Kim tiêm tiêm mãi nát tay chân
Nội soi mê sáng, chiều châm chọc
Thôi kệ, lo gì thêm khổ thân
Nguyễn Khắc Phước 
***
Nội soi mê: nội soi gây mê.

BÀI HỌA:

GỬI ANH NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
Lâu nay tin bạn cứ xa dần
Đâu rõ bệnh hành khổ lụy thân
Mãi ngỡ nhà văn hăng viết lách
Luôn ngờ ông chủ khoái làm ăn
Vừa hay vào viện chừng dăm bận
Mới biết tiêm kim cũng mấy lần.
Hết nạn- thôi thì xin chúc phúc
Gia đình, bạn hữu ấy tình chân !
Thy Lệ Trang

THẦM NHỦ
Quên ngay tuổi hạc dẫu tăng dần
Tâm mãi lo buồn chỉ nhọc thân
Có nhớ nàng thơ thì gắng họa
Nên vào nhà bếp nếu thèm ăn
Luyện công mỗi tối càng dai sức
Đi bộ hằng ngày lại dẻo chân
Tính nhẩm lâu ngày chưa họp bạn
Thường niên trò chuyện chỉ đôi lần!
Như Thu

ĐỪNG
Đừng để niềm tin cứ cạn dần
Đừng đem phiền não buộc vào thân
Đừng vì tuổi tác mà quên sống
Đừng sợ môi trường đến biếng ăn
Đừng mới gặp mưa đà ngại bão
Đừng vừa thấy núi đã run chân
Đừng lo thất bại rồi không dám...
Đừng bỏ cơ may chỉ một lần.
Sông ThuCHÚC ANH CHÓNG KHỎI

Hay tin cơn bệnh đã lui dần
Chứ để lâu ngày chỉ khổ thân
Ngạt mũi phổi căng đà khó thở
Nhạt mồm bụng đói chẳng thèm ăn
Lời thăm bạn gọi chừng trăm cuộc
Thơ họa người kêu biết mấy lần.
Xa ngái chỉ cầu anh chóng khỏi
Đường dài muôn dặm hết chồn chân !
Phan Tự Trí 
30-10-2016CHỚ THAN THÂN

Thày giỏi thuốc hay bệnh khỏi dần
Ốm đâu điều trị chẳng ghi lần
Kiên trì liệu pháp cho phù hợp
Chăm chỉ thể thảo phải uống ăn
Luyện tập chân kinh mỗi buổi sáng
Bộ hành chiều tối dẻo đôi chân
Tu rèn đức độ tâm nhân nghĩa
Sống khỏe yêu đời mạnh bản thân
 Hồ Hắc Hải
 01-11-2016 


Đường Thiện
(Họa bài Than Thân của anh Nguyễn Khắc Phước )
Hiến Minh

Cái nợ trần ai phải trả dần
Nhờ tâm lạc thiện thoát bao lần
Ân tình tám hướng-  đang còn giải
Văn bút giữa dòng – chớ biếng ăn
Tâm đạo khơi trong làn xú khí
Lữ hành truy cứu thuốc truyền chăn
Vườn nhà dược liệu còn đôi chút
Trân quý vun trồng để hộ thân

                  Sài Gòn, 02 – 11 – 2016
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

ĐÊM VỚI SƯƠNG - chùm thơ Hiến Minh

Tác giả Hiến Minh


ĐÊM VỚI SƯƠNG
Hiến Minh 

Người dấu che nhau những vết buồn
Còn không nói thực nữa lơi thương
Lúc vờ vĩnh làm tên ngây dại
Khi ởm ờ giả đứa vô lương
Qua quýt rong chơi vùng gió cát
Trầm tư nhìn ngắm cõi đời thường
Chỉ niềm riêng tự lòng ai biết
Như bóng đêm hàn ủ giọt sương


TỈNH THỨC
Hiến Minh

Chăm chút xe đan từng mảng tơ
Nâng niu giọt sữa mớm mầm thơ
Hầng đông hương phấn đang trìu mến
Bóng quái – tàn phai phút sững sờ
Kiếp nạn rập rình gieo rắc mãi
Sanh linh quằn quại đắm miên mơ
Vòng tay nhân ái nào đan kết
Tinh thưc dìu nhau đỗ bến bờ           


TIẾNG ĐÊM
Hiến Minh

Chim đơn quác giữa bóng đêm dày
Rơi xuống lòng ta nổi rứt rây
Gió thoảng không dưng lòng thấy lạnh
Sương tan chạnh xót cảnh hao gầy
Cầm canh trăn trở nghe chuông vọng
Lá đổ muôn chiều xao xuyến bay
Tiếng vạc gây hồn ai tỉnh thức
Cho vầng dương réo sáng mai này.


ĐỒNG TIỀN HAI MẶT
Hiến Minh

Ta xe trong tay một đồng tiền
Mặt trái sa tăng – mặt phải tiên
Phía – chuyển xô đát bằng sóng dậy
Bên - dìu dắt thuyền trở bến yên
Quyền năng khéo tóm tâm làm chủ
Bất lực buông trôi trí hóa hèn
Khôn – dại – tớ - thầy mặc thích chọn
 Theo đàn dã thú hay chim hiền 


TRÁNH NẠN DỮ
Hiến Minh

Nói đến Nghi nan phải kể Tào (*)
Là phương thuốc tránh nạn lao đao
Mạch rừng trong đất luôn âm ĩ
Tai vách ngoài song mãi xé rào
Nuôi khỉ - đốt nhà không phải hiếm
Trồng người – phản chủ biết là bao
Thế - nhưng mặc định đời hư – thực
Nên vẫn trọng nhân chẵng dụng dao

(*)-Đa nghi Tào Tháo