Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

VÔ HỒN – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu

VÔ HỒN
Chửa chết mà sao xác cứng đờ
Im mồm ngậm miệng cứ làm ngơ
Xem qua rối trí nên gàn dở
Ngó lại loạn tâm mới hững hờ
Ác quỷ vì xem thường chẳng sợ
Hung thần tại hiểu cạn làm lơ
Bao người chán ngán nhiều trăn trở
Mấy chú bù nhìn vẫn đứng trơ!
Lưu Xuân Cảnh
06.5.2016

HỌA:

GÃ BÙ NHÌN
Gió lay tứ phía ổng thêm đờ
Chuyện phải nên làm gã vẫn ngơ
Gặp chú nai con thời trách quở
Phải bầy chồn cáo lại ơ hờ
Thân to đứng vững sao còn sợ
Sâu mọt ăn càng cũng cứ lơ
Chức lớn oai hùng nghe mắc cỡ
Giữ vườn giặc đến trớ trờ trơ…
Đức Hạnh
6.5.2016

BÙ NHÌN THẾ MÀ ...HAY !?
Bù nhìn đứng đó vẻ lờ đờ
Dáng dấp dị kỳ giống " Lão Lơ "
Xộc xệch xiêm y như lũ dở !
Liêu xiêu lếch thếch dáng ơ hờ
Oai phong ra phết chim cò sợ !
Lả lướt tựa như gái lẳng lơ
ẤY thế mà hơn phường tráo trở !
Mưa giông gió giật vẫn trơ trơ !
Nguyễn Tiến
06.5.2016 - NGA

CHẰNG HIU .
Chẳng duỗi chân tay chớ nghĩ đờ..
Không vì ngậm miệng tưởng rằng ngơ
Mồm đang lớn miếng còn dang dở
Mép đã tô son cố giữ hờ
Phép thuật bung ra , đâu dễ đỡ
Ngón nghề thủ sẵn, chớ là lơ
Xa gần cảnh giác luôn ghi nhớ!
Ráng giữ cho xong cái phận trơ...
Tuan Nguyen
6.5.2016

BÙ NHÌN
Miệng ngậm chi mô bảng mặt đờ
Vô hồn não phẳng tướng ngu ngơ
Tay chìa đất Bắc tuồng dâng nạp
Mắt ngó trời Tây dạng chực hờ
Giặc xéo quê cha , ngồi đánh lãng
Voi dày mã tổ , đứng quay lơ
Giương oai diễu võ cùng chim chuột
Gặp buổi nông nhàn cũng chết trơ !
Sắc Tứ Minh Thiện
7.5.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét