Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

TRẦN BÌNH TRỌNG-Lê Đăng Mành-Đức Hạnh -Nguyễn Tiến-Lưu Xuân Cảnh-Tau Dotrong-Tuấn Nguyễn.

THƠ  MỜI HỌA
TRẦN BÌNH TRỌNG
Vọng tộc anh hùng*đấng nghĩa vương**
Nghìn thu sách lược rạng Thiên Trường
Cầm chân quân giặc xa Đà mạc 
Hộ giá Vua mình giữ cố hương
Khí phách Trời Nam còn giục giã
Thần hồn Đất Bắc hết khoa trương
Tuổi đời hai sáu ngân cao giọng ***
Dũng kiệt muôn đời sử ngát hương !
Lê Đăng Mành
• Ghi chú:
*Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vợ Trần Bình Trọng là công chúa Thụy Bảo (Thụy Bảo đã có một đời chồng trước là Uy Văn Vương Toại). Sau này, con gái của Trần Bình Trọng, Chiêu Hiến Hoàng thái hậu, là mẹ của Trần Minh Tông, vua thứ năm triều Trần. Sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai. Tuy nhiên, có tài liệu nói phụ thân ông là danh tướng thời Trần Thái Tông là Lê Phụ Trần. Lê Phụ Trần lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, nên được vua gả công chúa Chiêu Thánh cho. Trần Bình Trọng có thể là con của Lê Phụ Trần với Lý Chiêu Hoàng
**Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc,Đà Mạc được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương
*** Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.
Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm cũng như lịch sử Việt Nam nói chung, trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Không thể khuất phục được Trần Bình Trọng, quân Nguyên buộc phải giết ông vào ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu (26-2-1285)?, còn Đại Việt Sử ký Toàn thư và Khâm định Việt sử thông giám Cương mục đều chép là tháng 2 (âm lịch) năm 1285. Năm đó, Trần Bình Trọng 26 tuổi.
BÀI HỌA
ANH HÙNG DÂN TỘC
Anh hùng dân tộc đấng minh vương
Vung kiếm trừ gian giữa chiến trường*
Trịnh, Nguyễn khiếp hồn đà rớt ấn
Xiêm, Thanh bay vía phải hồi hương
Mùa xuân Kỹ Dậu ngời non nước**
Trận chiến Đống Đa… trải vạn trương***
Hậu thế muôn đời còn nhớ mãi
Quang Trung hào kiệt tỏa muôn phương…
Đức Hạnh
5. 5.2016
*Vua Quang Trung cười mà nói rằng: "Chúng nó sang phen này làm vua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này, đích thân coi việc quân đánh giữ, đã định sách lược mưu kế rồi, đuổi quân Tàu về chẳng qua 10 ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi, tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế! Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Thì Nhậm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi mười năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, thì ta không cần phải sợ chúng nữa!"
**Đêm 4 rạng ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra với sự tham gia của nhân dân vùng Khương Thượng, do Đô đốc Long (còn có tên là Đặng Tiến Đông) chỉ huy. Trận này diệt tan đồn Khương Thượng của quânnhà Thanh. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đốngphải treo cổ tự tử ở núi Ốc (Loa Sơn) gần chùa Bộc bây giờ. Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long
***Chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cõi Việt Nam năm Kỷ Dậu 1789, một chiến thắng đã khiến cho kẻ thù e sợ.
CA NGỢI VỊ TƯỚNG TRẦN BÌNH TRỌNG 
Trần Bình Trọng tướng giúp Quân Vương 
Sử sách ghi danh mãi mãi trường 
GIẶC bắt hiên ngang đầy khí phách !
Hai mươi sáu tuổi ngát thơm hương
Danh thơm tỏa mãi vầng dương sáng !
Sử sách còn lưu một tấm gương 
Đất nước Việt nam ta sáng mãi !
Ngàn đời truyền thống giữ quê hương !
Nguyễn Tiến
05 .5 . 2016
LỜI BẤT HỦ*
Không màng đất Bắc dụ phong vương
Chẳng phục quyền uy, thịnh đức trường
Hận giặc xâm lăng kìm xứ sở
Thù Tàu lấn át chiếm quê hương
Trung quân vạn thuở lời truyền bá
Ái quốc muôn đời tiếng khuếch trương
Tỏ rõ anh hùng, kiên khí phách
Gương ngời hậu thế, tựa vầng dương.
Lưu Xuân Cảnh 
06.5.201
TƯỞNG NHỚ CỤ TRẦN BÌNH TRỌNG
Ta thà làm quỷ xứ Nam hương
Chẳng chịu độn lèo mũ Bắc Vương!*
Giữa trận hùng anh truy giặc giã
Trung quân khí phách tỏ can trường!
Sử vàng vạn thuở còn ghi dấu
Bia đá muôn đời tích cứ trương.
Con cháu Lạc Hồng luôn khắc cốt
Đúng ngày húy nhật sẽ dâng hương...
Tau Dotrong
Bắc giang,06.5.2016
BẠCH ĐẰNG GIANG
Sóng gầm cuộn thét rạng uy vương
Một thuở thanh vang rộn chiến trường
Tan tác âm mưu bành đế quốc
Sắc son chiến lược tịnh quê hương
Đằng Giang, ác liệt mông nguyên khiếp
Cọc sắt, tơi bời thủy địch trương 
Hưng Đạo: Thần oai ngời kiệt tướng
Ánh hào tỏa sáng khắp ngàn phương.
Tuan Nguyen
6.5.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét