Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

PHÒNG TRANH – Nguyễn Văn Đối cùng thi hữu


PHÒNG TRANH
        Thơ vui
Cụ đến xem tranh hận tuổi đình
Soi đầu thấy bạc chẳng tròn xinh
Lòng dâng bắp nhão đâu còn kính
Dạ ước tâm hao chẳng giám trình
Tiếc buổi xuân thời cơm nguội lỉnh
Thương ngày tuổi trẻ phở ai dinh
Nay già thưởng ảnh đôi tròng dính
Bảo nó đâu nghe đến bực mình
Nguyễn Văn Đối
HN/16.5.2016

HỌA:

XUÂN HỒI
Thấy "núi" hồi xuân, mộng chẳng đình
Mắt thời ưa ngắm đóa hoa xinh
Tâm hồn đa cảm thường nhung nhớ
Tuổi tác cao niên ngại phúc trình
Mơ vẫn trèo leo tìm mát mẻ
Tình đang nở nụ khoái dùng dinh
Chim yêu gáy gật vui ngày mới
Bến ái xôn xao, đẹp chúng mình.
Đức Hạnh
17.5.2016

TIẾC CỦA ĐỜI
Ham mê... ngán ngẩm tội tày đình
Đã rõ gìa còn khoái múp xinh
Mấy bận toan mần lo xóm chỉnh
Nhiều phen muốn quật ngại làng trình
Ngồi dòm mấy đứa nhào vô lĩnh
Đứng ngó bao thằng xốc tới rinh
Tỉnh trí, đe lòng quên ý định...
Đâu ra sức lực, dẫu gồng mình!?
Lưu Xuân Cảnh
16.5.2016

TRÚC XINH
Trúc xinh trúc mọc ở bên đình
Thiên Mệnh trời ban vẫn mãi xinh
Đức hạnh Mẹ Cha bền chữ " KÍNH " !
Gia phong Tổ phụ vững câu TRÌNH
Tâm linh thọ yểu do trời định !
Kính Phật yêu Thần tất hiển linh
Xã hội gia đình nhờ kết dính !
Sẽ mang hạnh phúc đến cho mình !
Nguyễn Tiến
( 17.5.2016 - NGA )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét