Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2560-Trần Ngộ

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2560
Chuông rền trống điểm vọng khoan thai
Khói tỏa hương thơm ngát Phật  đài
Kính lạy Thích Ca ngôi  chánh giác
Chúc mừng nhân loại đạo vàng khai
Pháp màu Diệu đế soi chân lý
Ngộ nhập vô sanh sáng bản hoài
Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc
Ba nghìn thế giới đón Như Lai 
Trần Ngộ 
pháp danh  :Nhuận mỹ  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét