Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

HIỂM HỌA 2 - Bửu Tùng cùng thi hữu


HIỂM HỌA 2

Ra đường hít thở phải gồng gân
Hợp sức người ơi tránh họa gần
Đất nóng khô cằn tăng mấy độ
Vai nghèo đói khổ gánh ngàn cân
Trời xanh dưỡng phổi cần không khí
Biển sạch tan luồng nhiễm thủy ngân
Nước giữ còn cho đời hậu thế
Sông bồi kẻo thẹn với tiền nhân

                          Bửu Tùng
                         10/5/2016


HỌA:


LỜI BIỀN

Nghiệt ngã môi trường đã thấu gân
Dân sinh sự sống họa luôn gần
Sóng đưa cá chết làm bằng chứng
Biển nói độc vào đã vạn cân
Khốn khổ làng chài đang thất nghiệp
Đau buồn quân ác được tăng ngân
Coi chừng kế hiểm hơn Tà Tháo
Yêu nước thương nòi chớ bất nhân!

                                   Đức Hạnh
                                   12.5.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét