Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

VẦN ÔN - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu

VẦN ÔN
(Thơ vui - Độc vận)
Gay rồi gặp phải xướng vần ôn
Biết họa sao đây để có hồn!
Lở dở thì lo tâm khốn đốn
Chưa hay lại sợ dạ bồn chồn
Bây giờ mạng ảo như rau trộn
Mai mốt trang phây giống thịt dồn
Sai đúng rạch ròi đừng lẫn lộn
Chê khen trật trúng tránh gây ồn.

HỌA:

TẬP XƯỚNG HỌA
Ngao ngán giao hòa cái vận ôn
Tình nồng chân thật bảo vô hồn!
Vẫy trăng tìm tứ - trăng đà trốn
Vào mộng kiếm từ - mộng cũng chồn
Ngại viết lơ ngơ lòng khó ổn
Sắp vần võ vẽ ý thêm dồn
Chuyến này quyết chí không làm lộn
Hi vọng trang phây sẽ bớt ồn…
Đức Hạnh
18.4.2016

TẬP GHÉP CHỮ.
Ô , nờ kết hợp đọc là ôn
Vận mới xem qua lạnh cả hồn
Cộng sắc và đờ thành chữ đốn
Thêm huyền, chờ nữa hóa ra chồn
Luận thơ phải nhớ cho vào chốn
Xướng họa không nên để dập dồn
Sợ nhất đầu tiên lờ ghép lộn....
Dấu ngang trên mũ sẽ tranh ồn .
Tuan Nguyen
18.4.2016

ÔN LÒNG
Khi thấy người ta xướng vận ôn
Lòng say tựa gió thổi len hồn
Đêm ngồi viết đại lời thơ khốn
Tối lại xem xong lộ mắt chồn
Mấy nét thư tình không bỏ vốn
Vài câu tâm huyết cứ lay dồn
Trăng tàn vẫn đó nào ai trốn
Phố xá về khuya chẳng tiếng ồn ./.
LCT -Nguyên Nhật
13/4/2016

CHÂN THIỆN MỸ
Bao ngày kinh sử miệt mài ôn
Dệt chữ ươm câu đẹp ngõ hồn
Vẽ đậm nhân văn nào phải trốn
Và tô đạo lý ngại chi chồn
Bờ tâm ý thiện hoài mơn trớn
Bến ngộ lời chân mãi dập dồn
Có lúc ngay gian đều đảo lộn
Tìm vui thi phú chẳng lo ồn .
Ngọc Liên
18.04.2016

ÔN THÌ ÔN
Xướng hoạ nhì nhằng cái chữ ôn
Lơ mơ chữ nghĩa hãy khôn hồn
Vần bằng bóp trán thông đừng thốn
Tiếng trắc vê râu thoáng chớ chồn
Viết tục phải tiên hòa cấm trộn
Câu thanh kỵ trọc dập không dồn
Nữ nhân, ai cũng riêng làm vốn
Quái lạ đàn ông cứ toáng ồn?
Nghiệp Bùi
18.4.2016

ÔN HÒA
LẮM kẻ e dè xướng vận ôn
Tình ngay chẳng ngại ý không hồn
Lời thanh tứ nhã lo gì trốn
Chữ tục từ nhơ mới sợ chồn…
Thoải mái nhìn Trăng lòng tịnh ổn
Bình yên dõi gió dạ thôi dồn…
Vần thơ trút bỏ muôn bề bộn
Thoát khỏi trần gian vạn tiếng ồn
Cư Nguyễn
18.4.2016

VẦN ÔN
Múa bút mong trừ lũ ác ôn
Gạo xay hóa cám phải kinh hồn!
Vần thơ sắc bén lòng không bộn
Tư tưởng sáng trưng dạ chẳng chồn
Chỉ mặt quan tham xài hổ lốn
Gọi tên quân cướp đút bao dồn
Ra tay quét sạch,nhà ngừng lộn
Để tiếng cười vang,nọ sợ ồn?!
Tau Dotrong
Bắc giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét