Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

TRÀO THƠ – Lưu Xuân Cảnh, Đức Hạnh, Tau Dotrong

TRÀO THƠ
Thơ giờ ế ẩm chẳng ai mua
Cũng giống nhà nông bị mất mùa
Viết quá đầy trang đem nhóm lửa
Cày hoài chật quyển gói nem chua
Vì mê cứ nặn không cần giũa
Bởi thích luôn trào có chịu thua
Kiếm tứ tìm từ đâu chọn lựa
Khi người gạn hỏi lại phân bua.
03.4.2016

HỌA:

THƠ TRÀO
Ngao ngán sự đời khoái bán mua
Vườn xuân hoa nở phải theo mùa
Đường thi vãn cảnh còn ngơ ngác
Lục bát hòa mình cũng đắng cay
Đã lỡ ra đời thời gánh chịu
Thế nào cũng mặc miễn hơn thua
Vài dòng mến gửi nhà thơ lớn
Cao thấp thể nào chuyện cách bua.
Đức Hạnh
4.4.2016TRÀO THƠ
Thơ tả lòng mình, tớ chẳng ...bua
Đôi khi cảm xúc cũng theo mùa
Xuân vui tí tởn mời cam ngọt
Hạ sướng tưng bừng thỏa sấu chua
Bão nổi Thu oi, cầu bớt hại
Tuyết hùa Đông lạnh, gắng đừng thua.
Động viên an ủi khi người hạn
Mấy chữ mơ hồ, dễ bán mua...?
Bắc giang,13.4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét