Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

DÂN SINH KIẾN NGHỊ - Đức Hạnh cùng thi hữu


DÂN SINH KIẾN NGHỊ
Cá chết trắng bờ quá thảm thương!
Làng chài lo lắng cảnh không thường
Phải chăng ô nhiễm vương ngàn hướng
Hay để tham tàn trải tứ phương
Biển giận sóng gào quân đại bướng *
Người buồn thép… lạnh kẻ vô lương
Dân sinh kiến nghị lên hàng tướng
Rút phép For…sa kẻo khó lường…
Đức Hạnh
26.4.2016
*Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho rằng: “Được cái nọ thì phải mất cái kia”…

HỌA:

CŨNG TẠI QUAN TRÊN
Nuôi ong tay áo hoạ khôn lường
Mở mắt xem kìa lũ bất lương
Lấp mạch sông dài ngăn khắp hướng
Diệt nguồn biển cả chặn muôn phương
Bày mưu nham hiểm nguy không tưởng
Lập kế tinh ma ác chẳng thường
Quan chức im mồm do nuốt vướng
Đưa đầu chịu báng thật bi thương
Nghiệp Bùi
27.4.2016

" ẤU TRĨ "
Biển Đông nổi giận chẳng thèm thương
Chất độc sinh ra chẳng phải thường
Ô nhiễm môi trường lan đủ hướng !
Lây lan dịch bệnh đến ngàn phương
Tư duy ấu trĩ còn thêm bướng !
Nhận thức trẻ thơ hóa bất lương
Đã thế ba ngang như hỗn tướng !
Cho nên phải gánh họa khôn lường !
Nguyễn Tiến
27.4.2016

BIỂN CHẾT
Biển chết đen ngòm thảm thiết thương
Cá sình trắng bải cảnh không thường
Sực nồng uất khí dâng muôn hướng
Hôi thối tanh rình trải bốn phương
Giận lũ tham tàn ngu ngốc bướng
Hận phường mọt nước dại khờ vương
Ngu si bèo bọt hay làm tướng
Biển chết dân đau khổ chán chường
Vetra Tho
27.4.2016

ĐỒNG TÂM
Mọi người hẳn thấy cảnh bi thương
Há đã đau sâu, chẳng nhẹ thường
Hãy góp chung lời lên thượng hướng*
Cùng nhau cất tiếng gởi cao phương*
- An lành đất nước, xây bền vững
- Tô thắm non sông, diệt bất lương
Cuộc sống ấm no tâm khỏi vướng...
Ngày sau cẩn thận chuyện sa lường....**
Tuan Nguyen
27.4.2016

* thượng hướng và cao phương ý nói cấp lãnh đạo nhà nước
** sa lường ý nói rơi vào sự lường gạt
NGHIỆP
Biển xanh oằn oại cảnh đau thương
Độc tố lây lan quái dị thường
Gan thép hô hào lời mọi hướng
Bến bờ kêu réo lỗ nhiều phương
Nguồn cơn mê mụi nghèo suy tưởng
Bản chất gian ngoa khó liệu lường
Gai mắt trái tai lời trịch thượng
Ván cờ hiểm ác “lũ vô lương”.

Nguyên Triêu Dương
28. 4.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét