Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Chùm thơ Huy Vụ

 Du lòng

Vì còn thương nhớ bút chưa buông.
Thế sự ngồi xem tựa vở tuồng.
Danh lợi không qua vài tiếng mõ.
Sang hèn chẳng khỏi một hồi chuông.
Khi hưng ngất ngưởng cơn mơ huyễn
Lúc phế nằm ôm giấc mộng cuồng.
Giữa thói vô thường ai đoán trước.
Du lòng ta uống mấy ly suông.
 Huy Vụ 06/04/16
  Hỏi còn
 (Bài xướng)

Bỏ mặc ngoài tai chuyện thị phi
Buông tay nhắm mắt hỏi còn gì.
Thơ văn cũng tựa bao trò hão.
Sống thác cầm băngf một chuyến đi.
Vẫn học Như Lai không thị sắc.
Dáng theo Lão Tử thuyết vô vi
Người hiền còn lại là ai nhỉ?
Núi Thái còn thơm rau dã vi.
                                    Huệ Thu
 Suy vi
( Bài họa)
                            
Xe đời vùn vụt chuyến luân phi.
Trong cõi nhân luân hỏi có gì.
Địa ngục đừng hòng khôn sẽ thoát.
Thiên Đường chớ tưởng giỏi là đi.
Giê Su không giảng câu tiến hóa.
Khổng Tử không bàn chuyện tử vi.
Người thiện vì sao thua kẻ ác?
Luân thường mỗi lúc mỗi suy vi.
                                       Huy Vụ 06/04/16


                                 

 Nghe cuốc kêu cảm tác

Trích Tiên mượn rượu để quên sầu.
Chưa uốngsao lòng ta đã đau.
Nghị Quế khi xưa chừng cũng ít.
Lý Thông  trước mắt thiếu gì đâu.
Tai ương trút xuống nghe đầy lối.
Tội lỗi chồng lên muốn ngập đầu.
Lửa hạ đã nhen chùm phượng đỏ.
Dột lòng tiếng cuốc giữa canh thâu.

Dột lòng tiếng cuốc giữa canh thâu.
Thiếu phụ du con trỗi điệu sầu.
Dưới suối chim muông ngừng tiếng lặng.
Bên đường sỏi đá vọng lời đau.
Mây còn quyến luyến vờn lưng núi.
Nước vẫn nao nao chảy dưới cầu.
Rà rã đêm trường Quyên gọi bạn.
Cho lòng lữ thứ lại rơi châu

Cho lòng lữ thứ lại rơi châu.
Mái tóc phong sương đã bạc màu.
Xót  cõi hoang tàn trông nắng lửa.
Thương miền biên viễn ngóng mưa ngâu.
Lần kinh niệm Phật quên sân hận.
Mượn bút đề thơ quẳng oán sầu.
Bát Nhã thênh thang thuyền sẵn đợi.
Đường về bến giác có xa đâu.

Đường về bến giác có xa đâu.
Thục Đế có còn hận Mỵ Châu?
Tiếng cuốc nghe thương miền cố xứ.
Lời ve thấy nhớ chốn giang đầu.
Nỏ thần đã mất im hình ngọc
Lông ngỗng không còn tuyệt bóng câu.
Ai biết cho ai, tình Trọng Thủy.
Sắt cầm phút chốc đã chôn sâu.Sắt cầm phút chốc đã chôn sâu.
Chén rượu giao bôi vạn cổ sầu.
Phượng đỏ,  hồng sen chờ nắng hạ.
Cúc vàng, Ô Thước đợi mưa ngâu.
Vọng phu mãi đó trơ hình đá.
Hoàng Hạc còn đây lẻ bóng lầu.
Tiếng cuốc đêm nay buồn thấu ruột.
Một mình độc ẩm, bạn ta đâu?
  Huy Vụ 07/04/16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét