Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

CHÍNH KHÍ CA - Trần Như Tùng


CHÍNH KHÍ CA

Nghĩa Lĩnh Hùng triều vạn sắc hoa
Văn Lang dư địa hoạch sơn hà
Phong Châu thế vượng nông lâm thuận
Đông Hải tiềm năng thủy sản đa.
Lập pháp hưng binh nghiêm xứ xứ
An dân tu lực phúc gia gia.
Thiên niên văn hiến quang nhân ái
Thập bát đại bền chính khí ca.

                      Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét