Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

BẤT AN ​– Lưu Xuân Cảnh, Tuấn Nguyên, Đức Hạnh, Nghiệp Bùi
BẤT AN
Nơi nào cũng chả thấy bằng an
Hiểm độc bịp lừa với dối gian
Ngó đứa không tiền ưa cáu bẳn
Nhìn thằng có bạc thích làm thân
Ra đường thấp thỏm lo toi mạng
Nhập viện e dè sợ chết oan
Hiếu nghĩa đang còn nhiều vấn nạn
Luân thường lại lắm chuyện nguy nan.
Lưu Xuân Cảnh
06.4.2016

HỌA:

NGUY NAN.
Cuộc sống bây giờ thật bất an
Dường như lễ nghĩa hóa tà gian
Tiền tài tạo khiến bầy tâm bẩn
Vật chất xây tô dấu nhục thân
Ích kỷ, lòng nhân như khép lại
Lọc lừa, đạo lý bị hàm oan
Văn minh tiến bộ dầy cao đấy
Viễn cảnh suy đồi chẳng giải nan
Tuan Nguyen
6.4.2016

DỤC VỌNG & NHÂN TÂM
Đời sống suy đồi quá bất an
Công bằng xã hội trốn trần gian
Vô minh tham nhũng thời luôn tới
Thiện chí chân thành lại khó thân
Cuộc sống dân tình thêm khổ sở
Kẻ nghèo bệnh tật… phải toi oan
Ước mong nhân thế yêu điều thiện
Đạo đức mở lòng thoát hiểm nan…
Đức Hạnh
7.4.2016

BÌNH AN TÂM HỒN
Nếu muốn tâm hồn được thái an
Là hằng thương mến chốn nhân gian
Trao phần lương thực khi cùng khổ
Tặng chút tiền tài lúc khốn thân
Góp sức dìu lên ai uất ức
Ra tay vực dậy kẻ hàm oan
Trời cao có mắt nhìn thông tỏ
Chẳng để cho mình gặp ách nan
Nghiệp Bùi
8.4.2015


VẤN NẠN
Xét kỹ gốc nguồn sự bất an
Đều vì xã hội lắm điều gian.
Kỷ cương,đạo lý tiền đâm toạc
Giáo dục,việc làm ...gạo mất oan
Tham nhũng vươn vòi lèn lữ khách
Lọc lừa mở cửa đón người thân
Còng lưng lớp dưới không nghề ngỗng
Giải vấn nạn này, liệu có nan?!
Tau Dotrong
Bắc giang,08/4/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét