Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

MONG TƯƠI – Lưu Xuân Cảnh & Đức Hạnh

MONG TƯƠI
Vun bờ phả bãi phủ xanh tươi
Hớn hở muôn dân rộn tiếng cười
Ngõ dưới trâu về vang tiếng mõ
Đường trên trẻ lại dậy câu lời
Nong vàng thóc mẩy vui mừng thế
Thúng trắng gạo thơm thích thú đời
Xứ sở yên bình tình thắm thiết
Sum vầy hạnh phúc trải ngàn nơi.
Lưu Xuân Cảnh
25.3.2016

HỌA:


ƯỚC VỌNG
Ra sức gồng mình, mộng chửa tươi
Vì cây mất nước chả vui cười
Trông trời mưa xuống cho đầy ruộng
Hỏi gió mây đâu? Chẳng trả lời !
Lúa chết quê nhà thêm đói khổ
Sâu ăn khoai sắn thật buồn đời
Sông còn đắp đập mong thông lối
Để cánh đồng vàng trổ khắp nơi./.
Đức Hạnh
25.3.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét