Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

THƠ HÒA THẾ SỰ - Đức Hạnh cùng thi hữu


THƠ HÒA THẾ SỰ
Thơ hòa thế sự đã vang ngân
Thơ nở hoa đời mãi cách tân
Thơ thích tự do đừng lấn cấn
Thơ yêu chính nghĩa phải tương thân
Thơ trao đất nước lời vô tận
Thơ gửi biển nhà ý thiện chân
Thơ ghét "lưỡi bò" điên quấy lấn...
Thơ mời công lý dệt hồng ân./.
Đức Hạnh
12.11.2015

BÀI HỌA:

THƠ CÙNG ĐẤT NƯỚC
THƠ dậy trống đồng thức tỉnh ngân
Thơ bài hủ lậu quyết canh tân
Thơ mong hạnh phúc buông thù hận
Thơ ước thanh bình gợi nghĩa thân
Thơ tỏa năm châu tình bất tận
Thơ hòa bốn biển dạ thành chân
Thơ cầu bạn hữu không xâm lấn
Thơ mộng muôn nhà hưởng phúc ân…
Cư Nguyễn
12.11.2015


THƠ VỚI TÌNH NGƯỜI
Thơ lộng cuối trời tiếng gió ngân
Thơ lồng điệu nhạc buổi nghinh tân
Thơ say tiếng ái lòng thi lữ
Thơ đấm câu tình kết bạn thân
Thơ tựa sấm vang ghìm xác giặc
Thơ như trống giục vững bàn chân
Thơ xây những tuổi hồng mơ mộng
Thơ dạy cho đời chữ nghĩa ân ./.
Nguyên Nhật
13.11.2015

THƠ MANG SỨ MẠNG
Thơ phải như là tiếng khánh ngân
Thơ nguồn cảm hứng để canh tân
Thơ mang ủy mị rồi lùi lẫn
Thơ chứa hùng hồn sẽ tiến thân
Thơ nặng u buồn luôn nghĩ quẩn
Thơ đầy sáng sủa mãi suy chân
Thơ còn chiến đấu khi lâm trận
Thơ giữ sơn hà thắm nghĩa ân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét