Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo - Bửu Tùng

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo

Mừng ngày giáo chức mến từ xa
Kết gởi hoa thơm đến xứ nhà
Cánh phượng dâng người như dáng mẹ
Cành quỳ kính kẻ tựa hình cha
Dòng châu đã chảy thời thanh tú
Bụi phấn còn lay lúc bóng tà
Uống nước nào quên bờ suối cũ
Tình thầy sáng tỏa nghĩa ân ba

Bửu Tùng
20/11/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét