Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

CHẤP NHẬN - Mỹ Trinh cùng các bạn


CHẤP NHẬN
Cam lòng giã biệt thuở kề bên
Cảnh tím trùm vây lã giọng rền
Bởi chuỗi mơ vàng mau lệch bóng
Nên dòng thiếp đỏ vội nhòe tên
Thề xanh bữa gửi còn vương ngọt
Ước bạc ngày trao đã rỉ bền
Trắng cụm mây chiều ngơ ngẩn dỗi
Duyên hồng đoản ý gợi sầu lên.
Mỹ Trinh
16.11.2015

BÀI HỌA:

BIỂN NHỚ
Dù đã nghìn trùng ngỡ một bên
Sóng hôn bờ cát mãi vang rền
Em trao nụ ái vườn Trinh nữ
Anh thả hồn thơ cảnh Mỹ tên
Điệp khúc hòa ngân tình lắng đọng
Đôi tim đồng nhịp nghĩa luôn bền
Đường đời cách biệt chia hai ngả
Biển nhớ gọi về sóng nổi lên…
Đức Hạnh
18.11.2015


XUÂN LẶNG
Khuất nẻo mây trời ngỡ cạnh bên
Choàng tay vội níu chỉ âm rền
Dương tà ngã hẳn phai hình dáng
Nghĩa trở lu mờ khắc họ tên
Tím cả trời yêu sầu ly biệt
Tàn cho phận mỏng rã thôi bền
Duyên lìa héo mãi mùa xuân lặng
Lỡ một ân tình chẳng thắm lên.
Huệ Trần


TƠ SẦU
Tím buổi xuân nồng ngỡ cận bên
Ngờ đâu bão xám lại vang rền
Bởi lẽ thuyền nâu thèm cập bến
Nhưng mà thiếp đỏ lặn chìm tên
Người đi biển sẫm ôm tình ngọt
Kẻ hận trời xanh giấu nghĩa bền
Ảo não câu thề trôi sóng bạc
Tơ hồng trách phận tủi tràn lên.
Nguyen Thanh Long
17.11.2015

HOANG TÀN
Hoang tàn lá đổ dạt lề bên
Tím lịm chiều thu ảo não rền
Cũng bởi duyên hờ nên lặng tiếng
Âu vì nghĩa lỡ bỏ mờ tên
Thề xưa héo hắt còn đâu đẹp
Ước cũ đìu hiu đã mất bền
Khắc khoải niềm mơ đành thả đắm
Ôm buồn rũ rượi đợi tình lên .
Huynh Tran
17.11.2015

ĐÂU CÒN
Đâu còn mỗi tối được kề bên
Thưởng ngoạm đàn ca hát vọng rền
Vẫn tưởng hôm nào đang dõi bóng
Mong là đến bữa lại dò tên
Vì chăng nẻo ái không còn vững
Hay bởi đường duyên chẳng được bền
Cũng phải cam lòng ôm khổ chịu
Xin đừng gợi nhớ tủi sầu lên (thêm)
DHT
17.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét