Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

TỈNH LỰ - Lê Văn Thanh

  
             Tác giả Lê Văn Thanh


TỈNH LỰ

Bình tâm tỉnh lự - trăng ngời sáng
Vận nước thời ta quá loạn ly
Chấp kiến, cuồng mê luôn ngự trị
Tham si, vọng niệm mãi phân kỳ
Tinh thần xuống cấp, say duy lý
Vật dục lên ngôi, trí bất tri ...
Nhật nguyệt càn khôn luôn tỏa rạng
Trăng xưa chiếu diệu sĩ tâm bi
                              3-6-2015
                          Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét