Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

HỎI NGƯỜI HỘI AN - Huy Vụ, Lê Văn Thanh

Bài xướng:  
   
           HỎI NGƯỜI HỘI AN

   Nghe người giũ áo bỏ công đường
   Sao lỡ khi mà dân vẫn thương?
   Có đúng ngài chê nơi ghế nóng.                                 
   Hay chăng ông ngán chốn quan trường.                                 
   Trời Nam… trăm họ lòng lo ngại.                                 
   Đất Hội… muôn nhà dạ vấn vương.                                 
   Cái chức bí thư nào phải nhỏ.                                  
   Lạ thay thấy bác lại coi thường.                                                  
                                  Huy Vụ
                              09/06/2015

Nhân bí thư thành ủy Hội An ông Nguyễn Sự  bất ngờ từ chức. Có rất nhiều dư luận trái chiều.
Ông Sự đương thời là người được cho là đã làm rất nhiều việc tốt đẹp cho người dân Hội An.   
                                 

Họa bài Hỏi Người Hội An - thơ Huy Vụ

           THỜI NAY HIỀM THẤY

     Giũ áo từ quan, cũng lắm đường
    Thời này hiếm thấy, mới còn...thương
    Vì dân, xót nước, buồn thân phận
    Thất chí, lòng đau, bỏ chính trường...
    Cơ hội, xu thời - Lùi một bước
    Thang mây gặp lúc - Tiến nào vương...
    Quyền cân, lớn bé, tùy tham vọng
    Thủ đoạn xưa nay, chuyện đã thường
                                                         14-6-2015

                                                      Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét