Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

GỌI BẠN - Lê Đăng Mành và Lê Văn Thanh

Nhân chuyến về thăm quê lo hiếu hỷ, xong việc, nhà thơ Trần Ngộ ghé thăm, LĐM có viết bài thơ nhằm bày tỏ lời cám ơn đến Trần Ngộ.

Kính thỉnh ACE họa cho vui!

  Xướng:       GỌI BẠN!
              Kỷ niệm Trần Ngộ ghé thăm
  
         Viếng cố quận rồi bạn ghé thăm
         Ân cần chào hỏi mở đường tâm
         Tình quê còn đọng nguồn chan chứa
         Nghĩa đạo luôn trào mạch thậm thâm
         Chốn đó thiết tha lời xướng họa
         Nơi này khắc khoải giọng ca ngâm
         Gặp nhau ánh mắt mừng tương ngộ
          Giã biệt người đi… cứ gọi thầm!
                                          Lê Đăng Mành

   Họa:             SẼ VỀ
                       (Họa bằng trắc nguyên vận)
       
          Tháng tới tui về sẽ đến thăm
          Bạn thơ lĩnh xướng từng tri tâm
          Ung dung cốt cách, đời dung chứa (dị)
          Vị đạo tâm hồn, pháp đạo thâm 
          Cách biệt dặm ngàn, nương ý họa
          Tâm tư gần gũi, thỏa lòng ngâm
          Meo tình gởi bạn chờ giao ngộ
          Quáng ngữ lòa ngôn... dạ cảm thầm
                                          Lê Văn Thanh

       

  
Lê Văn Thanh
01696 088 466

vanthanh44@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét